Acrowedstrijd OZAK 20 jan. 2018

GV Delta Sport

IBAN nummer: NL83RABO0150102666

Inschrijving Handelsregister 40309991

Er kan nu worden ingeschreven voor OZAK-D/E niveau acro

Technische Commissie GV Delta Sport

Lange Blokweg 27a                                                                          

4301 NW Zierikzee

tel. 0651 977467

whuyzen@hotmail.com

Zierikzee , 7 september 2017

Betreft: Uitnodiging 2e OZAK D/E niveau

Beste trainers,

Op zaterdag 20 Januari 2018 houdt GV Delta Sport Zierikzee voor het 2e  jaar oprij het Open Acro Delta Sport toernooi/ Zeeuwse kampioenschappen D/E niveau.

Met dit toernooi willen we de samenhorigheid met de verenigingen vergroten en de sport acro promoten. Voor deze wedstrijd geldt het nieuwe regelement. Vergeet dus niet om jeugdteams aan te melden.

Graag nodigen wij  de Acro gymnasten van uw vereniging uit om deel te nemen aan deze wedstrijd !

De wedstrijden worden gehouden in onze turnhal in het Laco Sportcentrum Schouwen-Duiveland te Zierikzee

Entreeprijzen:  t/m 12 jaar: € 1,50 – vanaf 13 jaar € 3,50.

Het is verplicht om bij aanmelding minimaal 1 jurylid aan te melden.

Reiskosten zijn voor kosten van de deelnemende vereniging.

De aanmeldingen graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor 1 december 2017 opsturen naar: whuyzen@hotmail.com

De inschrijving wordt pas geldig zodra het inschrijfgeld van € 25,00 per team  is bijgeschreven o.v.v. OZAK en de naam van de vereniging   Het rekening nr. staat boven in het briefhoofd.

Met vriendelijke groet,

Namens GV Delta Sport  Zierikzee

Wedstrijdzaken ACRO

Wendy Huijzen