Contributie

Bijzonderheden: Voor kind- en oudergym en volwassengym bestaat de mogelijkheid om een

strippenkaart aan te schaffen. Deze is € 60.– voor tien uur sporten. info bij de trainer van de

groepen of via email ledenadministatie@deltasportgym.nl