Contributie

GV-Deltasport_Contributie-2024

 

 

Het inschrijfgeld bedraagt € 10 en wordt in de eerste incasso opgenomen.
Gezinskorting: Bij 3 gezinsleden krijgt men een totale familiekorting van 20%.
Betaling vindt plaats via automatische incasso.

Tegelijk met de gewone contributie wordt de bondscontributie van de KNGU geïncasseerd.
Deze bondscontributie wordt door GV Delta Sport afgedragen aan de KNGU, waardoor alle
leden verzekerd zijn (aansprakelijkheidsverzekering / ongevallenverzekering) en ieder lid mag
deelnemen aan de activiteiten die door de KNGU worden georganiseerd.

De kosten voor deelname aan wedstrijden en aanschaf van wedstrijdpaspoorten zijn voor rekening
van de leden.

Opzegging dient minimaal een maand voor beëindiging van het lidmaatschap bij de ledenadministratie binnen te zijn en kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden per e-mail aan ledenadministratie@deltasportgym.nl.

Bijzonderheden:
Voor kind- en oudergym en volwassengym bestaat de mogelijkheid om een strippenkaart aan te schaffen. Deze kost € 61 voor 10 uur sporten.
Informatie hierover is verkrijgbaar bij de trainers of via e-mail: ledenadministratie@deltasportgym.nl