Contributie

Binnenkort zal de nieuwe contributielijst worden gepubliceerd vanaf 1 augustus 2019

Bijzonderheden: Voor kind- en oudergym en volwassengym bestaat de mogelijkheid om een

strippenkaart aan te schaffen. Deze is € 60.– voor tien uur sporten. info bij de trainer van de

groepen of via email ledenadministatie@deltasportgym.nl