Veilig Sportklimaat NOC*NSF/KNGU

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.Een (VOG) is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan , een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Door als vereniging of bond een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking, of andere kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt.
Alle trainers en bestuursleden van GV Delta Sport verkrijgen een VOG.

Vertrouwenspersoon GV Delta Sport:

Roland Houtzager woonachtig in Zierikzee

Tel.   06 10795691   Emailadres houtzager@solcon.nl 

Vertrouwenscontactpersoon KNGU

Henriët van der Weg, vanderweg@kngu.nl (055 505 87 35 ma/di/do/vr)

Vertrouwenspunt Sport

 Hulp inschakelen? Je verhaal kwijt? Vragen stellen en twijfels delen? Dat kan via 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut) of e-mail vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl.
 Help, het is mis, ik wil contact

Wanneer je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag is dat een teken dat de (sport)omgeving niet veilig meer is. Het kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren. Blijf er niet mee rondlopen! Signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt. Direct signaleren en het in de openbaarheid brengen van grensoverschrijdend gedrag kan herhaling of het verergeren van de situatie voorkomen.Als je zelf te maken hebt (gehad) met grensoverschrijdend gedrag op je sportvereniging is het allereerst belangrijk dat je er niet alleen mee blijft rondlopen. Erover praten is vaak moeilijk. Bekijk hoe je kunt zorgen dat het gedrag niet meer plaatsvindt. Kun je zelf aan de pleger duidelijk maken dat je niet van zijn gedrag of opmerkingen gediend bent? Of kun je er met iemand over praten met iemand die je vertrouwt.Ga na of er een vertrouwenscontactpersoon beschikbaar is in je sportvereniging om je verhaal kwijt te kunnen. Een vriend of vriendin, teamgenoot of iemand anders in de vereniging. Probeer samen op een rijtje te krijgen wat er gebeurt en wat je zou kunnen doen om de situatie te doorbreken.

Als je liever met een onbekende wilt praten, kun je contact opnemen met het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF of de vertrouwencontactpersoon van je sportbond. Je kunt daar je verhaal kwijt en je krijgt er deskundig advies. Als je wilt, krijg je ondersteuning van een van de vertrouwenspersonen of adviseurs van NOC*NSF. Zij zijn onafhankelijk, kennen de sportwereld en zijn opgeleid om vertrouwenswerk in de sport te doen. Ze helpen je om de juiste stappen te zetten. De begeleiding is uiteraard kosteloos.

Als je als vereniging geconfronteerd wordt met grensoverschrijdend gedrag, schroom dan niet om de vertrouwenscontactpersoon van je eigen sportbonden óf het Vertrouwenspunt Sport te bellen voor advies. Er zijn speciale verenigingsadviseurs, die kunnen adviseren wat wel en wat niet te doen.

Ik wil contact!

Je kunt het Vertrouwenspunt Sport op drie manieren benaderen:

Het Vertrouwenspunt Sport is rechtstreeks telefonisch bereikbaar. De vertrouwenspersonen kan je direct bellen van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Het nummer is 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).

Mocht je wel met een dilemma zitten, maar geen gebruik willen maken van de telefoon, dan kan je een e-mail sturen naar vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl of gebruikmaken van het digitale meldsysteem van het Vertrouwenspunt Sport. Dit wordt beheerd door een onafhankelijke organisatie, People Intouch. Het voordeel van dit systeem ten opzichte van een mailbericht is dat je bij dit digitale meldsysteem anoniem kunt blijven.

Het Vertrouwenspunt Sport werkt samen met betrokken instanties en zal met je overleggen of en hoe je melding wordt doorgegeven.

Telefoon
Telefoon: 0900 202 55 90 (€ 0,10 per minuut) – maandag tm vrijdag 08.00 – 22.00 uur, zaterdag 12.00 – 16.00 uur

Je krijgt een deskundige vertrouwenspersoon aan de lijn. Mochten alle lijnen bezet zijn, dan hoor je een bericht. Het Vertrouwenspunt maakt geen gebruik van nummerherkenning en neemt gesprekken niet op. De vertrouwenspersonen zullen je aan het begin van het gesprek informatie geven over de werkwijze en stellen voorafgaand aan jouw verhaal enkele vragen om die informatie gericht te kunnen geven. De vertrouwenspersonen bieden een luisterend oor en ruimte voor emoties. Ze begeleiden je bij het helder krijgen van je verhaal en wat je wil bereiken met het gesprek.

Je hebt zelf ook de verantwoordelijkheid om, als je anoniem wil blijven, geen gegevens te verstrekken die die anonimiteit kunnen verbreken. Let hierbij op het noemen van je eigen naam en zet je nummerherkenning uit op je telefoon.

E-mail
Mail naar vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl voor algemene vragen om informatie, brochures e.d. Hier kan ook een bericht worden achtergelaten. Let er dan wel op hoe je dit bericht verstuurt, als je anoniem wil blijven!

Websysteem
Het Vertrouwenspunt Sport heeft naast de telefoon en de mail ook de mogelijkheid om via een websysteem een bericht achter te laten. Het systeem vind je via www.speakupfeedback.eu/web/vertrouwenspuntsport. Hier kun je op een veilige plek – bij de onafhankelijke organisatie People Intouch met het SpeakUp websysteem – anoniem een bericht plaatsen en hier ook weer een antwoord op krijgen.

Zie hieronder voor de werking van dit websysteem. Lees vooraf de Veel gestelde vragen, klik hier.

Indien je echt alleen een (anonieme) melding wil doen, en geen (telefonische) steun wenst, dan kun je dit het beste via dit websysteem doen. Op deze manier is het makkelijk om anoniem te blijven, terwijl er wel wederzijdse communicatie mogelijk is. De reactie en het advies krijg je via retourberichten en daarmee is het dus minder direct.

Werking websysteem
Werking websysteem www.speakupfeedback.eu/web/vertrouwenspuntsport

Laat een bericht achter
Wanneer je bij het Vertrouwenspunt Sport een bericht achter wil laten, kun je kiezen om dit via het SpeakUp websysteem te doen. De werking van het systeem is erg gebruiksvriendelijk. Het is zeer nuttig om vooraf je bericht uit te schrijven. Op deze manier ben je zeker over de informatie die je wilt geven en zorg je ervoor dat de informatie die je geeft begrijpelijk is en duidelijk overkomt.

  • Website: www.speakupfeedback.eu/web/vertrouwenspuntsport • Toegangscode: 29113
  • Kies de taal waarin je je melding wilt achterlaten.
  • Houd pen en papier bij de hand. Er wordt bij afsluiting een willekeurig zescijferig meldingsnummer aan je melding toegekend. Het is erg belangrijk om deze te noteren, zodat je op een later moment kunt inloggen of terugbellen om de antwoordboodschap van het Vertrouwenspunt te lezen.

In het websysteem kan een reeds geschreven bericht simpel gekopieerd/geplakt of getypt worden. Nadat je klaar bent, kies je voor de knop ‘bericht versturen’. Vervolgens zie je een scherm met het meldingsnummer, en de mogelijkheid om je melding uit te printen. Het voordeel van het websysteem is dat je direct bijlagen kunt toevoegen (uploaden) aan je bericht en dat je het overzicht van al jouw berichten kunt zien.

Hier (word-bestand) staat een formulier als hulpmiddel voor een melding dat je eventueel kunt uploaden.

Wat er in de tussentijd gebeurt…
Nadat je bent uitgelogd, stuurt het websysteem een bericht aan het Vertrouwenspunt Sport dat een bericht geplaatst is. Het Vertrouwenspunt neemt het bericht in behandeling en zorgt voor een antwoord in het systeem binnen een week.

Keer terug naar het systeem voor het antwoord
Volg de volgende instructies om toegang te krijgen tot de antwoordboodschap:

  • Ga wederom naar www.speakupfeedback.eu/web/vertrouwenspuntsport
  • Toegangscode: 29113
  • Kies dezelfde taaloptie als de eerste keer dat je inlogde.
  • Houd je meldingsnummer bij de hand, voer het in via de knop ‘als u reeds een meldingsnummer heeft’.

Nadat je de antwoordboodschap hebt gelezen via het websysteem, kun je onmiddellijk een nieuw bericht achterlaten. Als je extra tijd nodig hebt om na te denken, kun je uitloggen en een andere keer het websysteem bezoeken.

Indien je merkt dat er nog geen antwoordboodschap beschikbaar is, wees er dan van verzekerd dat je bericht in behandeling is. Het is verstandig om regelmatig terug te keren; over het algemeen zal een antwoordboodschap beschikbaar zijn binnen enkele werkdagen.