Iedere week verschijnt er een nieuwsbrief van GV Delta Sport

Laatste  nieuwsbrief was op vrijdag 13 september 2019

Volgende nieuwsbrief is op vrijdag 20 september 2019

Nieuwsbrief is ook te lezen op de website   

Grote Clubactie start weer op zaterdag 14 september

Verkoop loten voor je club GV Delta Sport

Het is weer zover, de Grote Clubactie komt er aan!

Dit jaar doet GV Delta Sport weer mee met de Grote Clubactie. Vanaf zaterdag 14 september is het tijd om de deuren van buren, familie en vrienden langs te gaan om loten te verkopen. Door de verkoop van loten halen jullie geld op voor GV Delta Sport! Het geld dat we ophalen met de Grote Clubactie gebruiken we voor de aanschaf van toestellen of materialen of voor de organisatie van activiteiten binnen onze club. De loten (boekjes) zijn binnenkort te verkrijgen in de turnhal.

De beste 3 lotenverkopers worden door de vereniging beloond met een waardecheque van € 50.–! Dus doe jullie best! Veel plezier en succes!

Donderdag 26 september een proeftraining voor C/B-selectie turnen en acro 2

 

Wendy Huyzen behaald licentie niveau 3

Wij feliciteren onze trainer met dit certificaat

Het was niet gemakkelijk om het certificaat opleiding niveau 3 te halen maar onze hoofdtrainer van de Acrogym is het gelukt. Na een paar jaar intensief stage en vooral trainingsuren draaien en tenslotte de examens waarbij afgelopen zaterdag in Gouda de eindexamen goed afsloot. Samen met enkele acrogym-leden uit de wedstrijdgroep van GV Delta Sport toonde zij een mooie les waarbij attributen van Delta Sport mee werden genomen naar de examen plaats. Zowel theorie als praktijk kreeg een ruim voldoende met het verlossende antwoord van geslaagd.

Het woord geslaagd gaf natuurlijk een fikse feestvreugde en je begrijpt al dat er na het examen uitbundig gevierd met het restaurant van de gele letters. Dan nog even een bedankje aan de familie De Ronde die ondersteuning gaf in vervoer van de attributen en ondersteuning.

Freerunnen op dinsdagavond zit vol

Maandag en woensdag nog ruimte

Alle trainingen vanaf 8 jaar…….

Door de grote toeloop van freerunners in onze lessen is er inmiddels een wachtlijst ontstaan op de dinsdagavond van 19.00-21.00 uur. Op maandag van 19.30-21.00 uur is nog wat ruimte maar ook daar zal binnenkort een wachtlijst komen. De trainers, in samenwerking met de TC, van freerunners heeft besloten om de training op woensdagavond van 20.00-21.30 uur open te stellen vanaf acht jaar. Leden kunnen dan kiezen om één uur of anderhalf uur te freerunnen.

GV Delta Sport is altijd op zoek naar trainers

GV Delta Sport is nog steeds groeiend en dus zijn wij altijd op zoek naar trainers. Momenteel moet de A-selectie dames turnen nog worden versterkt met een trainer en hebben we momenteel trainers nodig bij de recreatie op maandag, woensdagmiddag, donderdag middag/avond, vrijdagmiddag en bij de springgroepen op vrijdagavond. Wij leidden al trainers op vanaf 12/13 jaar en je krijgt van Delta Sport gratis trainers cursus aangeboden. Ook krijg je een vergoeding voor het lesgeven. Vind je het leuk om wat bij te verdienen of wil je verder ontwikkelen, bij Delta Sport heb je alle kansen in één van onze vele groepen.

Heb je vragen daarover of wordt je gelijk enthoesiast meld je aan bij voorzitter@deltasportgym.nl  aan

Laatste open lessen vakantie weer goed bezocht

Ruim 500 kinderen maakte gebruik van de open vakantielessen

De laatste open lessen op woensdag bij kind- en oudergym werd weer goed gebruik gemaakt door de kinderen en ouders. Het was weer gezelling met al die 36 kinderen afgelopen woensdag 14 augustus en met allemaal ouders en familieleden er omheen. In totaal kwamen op de vier woensdagen in de vakantie zo’n 130 kinderen sporten. Bij de open lessen van de receratievegroepen vanaf 5 jaar tot 16 jaar waren er afgelopen woensdag zeventig kinderen op te turnen, springen en freerunnen. In totaal kwamen er op vier woensdagen ruim 300 sporters en op de freerunmiddag (donderdag 8 augustus) zo’n 78 kinderen.

Kind- en oudergym was populair in de vakantieweken.

Maandag 19 augustus start het officiële lesrooster weer bij GV Delta Sport

De vakantietrainingen voor de selectiegroepen zit er weer op. Vanaf maandag 19 augustus startten we weer met het officiele lesrooster zowel voor de selectiegroepen als de recreatiegroepen. Bij vele selectiegroepen zijn er natuurlijk wat veranderingen door nieuwe instroom en een paar die zijn gestopt. Op de foto is trainer Jutta Padmos bezig met de A-selectie turnen jongens waar ook weer nieuwe gezichten bijzitten.