Wedstrijd/trainingsregels in de tijd van Corona

Hieronder kan je klikken met wedstrijdregels van de KNGU (protocol)

 

Klik hier om de Wedstrijd/trainingsregels in de tijd van Corona te lezen als PDF

Bericht van donderdag 15 oktober

Hierbij de informatie en handelingen waarmee wij de trainingen kunnen uitvoeren in het Laco-Sportcentrum
Mede zijn deze regels aan ons gedeeld door management van Laco.
De kleedkamers blijven gesloten.
Er is één toilet in de aangrenzende gang van turnhal.
Andere toiletten zijn te gebruiken bij de ingang van Laco Sportcentrum
De tribunes blijven gesloten en ouders brengen de allerkleinste kinderen tot de turnhal en daarna weer weg.
Er is een mogelijkheid om te wachten in de horeca (die is gesloten voor consumpties ) maar als wachtruimte ingericht.
Let op, maximaal dertig personen en 1,5 meter afstand en gaan zitten (mag niet blijven staan)
Regels bij de uitvoering van trainingen:
–Tot 18 jaar is er geen groepsgrote in de turnhal en hal 1.
–Vanaf 18-jaar wordt er getraind in bubbels van max vier personen die vervolgens 1,5 meter afstand houden.
   Er mogen meer bubbels plaats vinden in de turnhal tot max 30 personen.
   Als er bijvoorbeeld vier bubbels zijn mogen de personen niet wisselen van bubbels. Je blijft heel de training bij je eigen bubbel (lees teams) en 1,5 meter afstand
–Als je een groep heb van onder de 18 jaar maar daar zit ook een persoon(en) boven de 18 jaar bij dan gaat de groepsgrote tellen tot max 30 personen per training.
   Dus dan tel  ook de onder de 18 en 18+ mee in de groep. Waarvan 18+ altijd weer de 1,5 meter afstand moet houden in de training.
–Docenten en lesgevers (trainers) tellen niet mee in groepsgrote
  Zij kunnen ook vangen en helpen bij de toestellen of oefeningen.
–Wij adviseren vanaf 13 jaar voorlopig om met monddoekjes te komen en weer weg te gaan
   Hou binnen Laco-Sportcentrum ook 1,5 meter afstand.
–Bij klachten of koorts boven de 38,5 graden blijf je thuis.
Indien nodig kan er wijzigingen komen in de regels maar dan brengen wij jullie zo snel mogelijk op de hoogte.
Aanwijzingen: – kind- en oudergym maximale groepsgrote 30 personen. Ouders houden 1,5 meter afstand
                        -Vrij-turnen 18+ trainen als individueel met 1,5 meter afstand max grote 30 personen
                        -Acroteams boven de 18+ trainen in bubbel
                        -Selectie turngroepen zijn zover wij weten allemaal onder de 18 jaar.
                        -Freerunnen maandag en dinsdag geen probleem indien er geen 18+ bij zit.
                        -Freerunnen woensdag met 18+ tot 30 personen en 1,5 m afstand trainen
                        -Springgroepen geen problemen (allen onder de 18 jaar)
                        -Bodygym individueel op 1,5 m afstand trainen
Veel plezier in onze trainingen
Nieuwe coronamaatregelen per 14 oktober 2020
Beste sport- en beweegaanbieders,
Op woensdag 14 oktober om 22.00 uur zijn er nieuwe landelijke coronamaatregelen ingegaan. Deze maatregelen hebben deels ook consequenties voor sport- en beweegaanbieders, zoals sportverenigingen, zwembaden en fitnessclubs. Gelukkig geldt het uitgangspunt dat sport en bewegen juist nu bijdraagt aan de weerbaarheid van mensen van jong tot oud. Kunnen blijven sporten is daarom zoveel  mogelijk overeind gehouden.

Het is heel vervelend dat er aangescherpte maatregelen zijn genomen die opnieuw ingrijpend zijn en grote consequenties hebben voor uw vereniging of organisatie. Toch vragen we u zich aan de regels te houden. Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle.

Coronamaatregelen per 14 oktober

 • Sportkantines zijn gesloten;
 • Kleedkamergebruik en gebruik van douches:
  • In sportaccommodaties worden douches en kleedkamers gesloten. Toiletten kunnen wel geopend blijven;
  • Kleedkamers bij zwemgelegenheden kunnen wel open blijven;
  • Voor het bewegingsonderwijs zijn voor het gebruikmaken van kleedkamers geen wijzigingen. Daarvoor geldt dus dat de bestaande situatie gehandhaafd kan worden;
 • Sportwedstrijden zijn verboden voor alle sporten en voor alle leeftijden. Dit geldt niet voor sportbeoefening en wedstrijden van sporters in instellingen voor topsport, voetballers van de Eredivisie en Eerste Divisie en personen tot 18 jaar die sport beoefenen op de eigen club.
 • Voor alle sportwedstrijden en -trainingen (zowel amateur als professioneel) geldt een verbod op de aanwezigheid van toeschouwers.
 • T/m 17 jaar mag er getraind worden. Binnen en buiten gelden geen belemmeringen qua groepsgrootte of onderlinge afstand;
 • Voor 18 jaar en ouder geldt dat men buiten mag trainen in groepjes van 4 personen met 1,5 meter afstand en inachtneming van de coronamaatregelen, verspreid over het sportveld;
 • Voor 18 jaar en ouder geldt voor teamsporten dat men binnen mag trainen in groepjes van 4 personen met inachtneming van 1,5 meter;
 • Voor individuele sportdeelname voor 18 jaar en ouder geldt binnen een maximale groepsgrootte van 30 personen, met 1,5 meter afstand en inachtneming van de coronamaatregelen;
 • Danssport kan/mag alleen binnen 1,5 meter als er sprake is van dans in de vorm van een culturele uiting (ballet e.d.).

Voor actuele informatie en een uitgebreide Q&A over sport- en beweegactiviteiten in relatie tot de laatste maatregelen verwijzen wij naar: https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport en https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

Financieel

De genomen maatregelen gelden voor tenminste vier weken. Over twee weken analyseert het kabinet de effecten van de maatregelen. Minister Tamara van Ark maakt op korte termijn afspraken met de sportsector over de financiële consequenties van deze maatregelen. Het ligt in de lijn van de verwachtingen dat de inmiddels bestaande regelingen (TASO, TVS e.d.) hiervoor de basis zullen vormen. Ook zijn gesprekken gestart over compensatie voor zwembaden en ijsbanen. Zodra hierover meer informatie beschikbaar is, hoort u dit van ons.

Meldingen van uw activiteiten

Wij vragen u opnieuw uw activiteiten te melden via ons digitaal meldpunt.
Houd de volgende informatie – per activiteit – bij de hand:

 • Naam organisatie
 • Naam en contactgegevens
 • Welke activiteit
 • Locatie
 • Voor wie
 • Wanneer (datum/dag, tijdstip)

LET OP! Activiteiten die u al eerder hebt gemeld, hoeft u niet opnieuw te melden.

Vragen?

Voor sportspecifieke vragen verwijzen wij u naar uw eigen sportbond.
Voor vragen aan de gemeente kunt u contact opnemen met uw contactpersoon Marlys Schild via gemeente@schouwen-duiveland.nl of 0111 – 452 000.

Succes met uw activiteiten en blijf gezond!

Namens burgemeester & wethouders gemeente Schouwen-Duiveland,

Daniël Joppe
Wethouder sport

Bericht van 13 oktober 2020 21.30 uur

Belangrijk bericht

Na het nieuws van onze regering met de nieuwe maatregelen om de convid-19 te bestrijden is duidelijk dat GV Delta Sport kan blijven trainen in de turnhal en hal 1. Alleen in welke groepsgrote en wat voor mogelijkheden hebben de 18+ is nog niet duidelijk. Tot woensdagavond 22.00 uur verandert er niks.

Het bestuur van GV Delta Sport wacht morgenochtend de richtlijnen/protocol van KNGU en NOC&NSF af om tot een goed besluit te komen.

Volg de website dagelijks voor nieuws omtrent de maatregelen.

 

Bericht van 30 september 2020

Aan de leden van GV Delta Sport

–Geen toeschouwers meer op de tribune i.v.m RIVM-regels

Wij volgen natuurlijk de dagelijkse berichtgeving over het corona-besmettingen in Nederland. En dan ook zeker in onze omgeving. Afgelopen maandag gaf de regering aan dat er strengere maatregel genomen worden om de verhoogde besmettingen tegen te gaan. Daaruit vloeide het drie weken lang (voorlopig tot 20 oktober) om geen toeschouwers meer toe te laten bij sportwedstrijden en daar viel ook geen toeschouwers  onder trainingen. Dat betekent voor GV Delta Sport dat zowel in de turnhal en hal 1 van Laco-Sportcentrum de tribunes gesloten blijven.

Jammer, maar een noodzakelijke maatregel die wij natuurlijk respecteren

Gelukkig geldt het uitgangspunt dat sport en bewegen juist nu bijdraagt aan de weerbaarheid van mensen van jong tot oud. Kunnen blijven sporten, ook in wedstrijdverband, is daarom overeind gehouden. De maatregelen gelden in ieder geval tot 20 oktober a.s.

We begrijpen dat de nieuwe maatregelen ingrijpend zijn en grote consequenties hebben voor uw als ouders en sporters. Toch vragen we u zich opnieuw aan de regels te houden. Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle.

Bestuur GV Delta Sport

Bericht van Laco-Sportcomplex

Het sportcafé gesloten. Indien ouders daar willen wachten is dat mogelijk omdat het tijdelijk als wachtruimte is ingericht. Er zijn geen consumptie te verkrijgen.Let wel op de 1,5 meter afstand. De receptie blijf wel bemand tijdens de opening en trainingen in de turnhal en hal 1. Ouders kunnen een kind tot de turnhal brengen en daarna weer ophalen.

 • De belangrijkste uitgangspunten hierin voor Laco-sportcentrum in Zierikzee:
 • De sportsector en sportgelegenheden is vrijgesteld van de maximum aantal van 30 binnen en 40 buiten.
 • De sportsector en sportgelegenheden is tevens vrijgesteld van de maximum gezelschapsgrootte (max 4).
 • Toeschouwers (incl. ouders/verzorgers ed) voor het aanschouwen van wedstrijden en trainingen zijn niet welkom in de accommodatie, ook niet op de tribunes, in gangen enz. De ouders/verzorgers dienen hun kinderen af te zetten in de accommodatie (lees tot de turnhal) en ze na de training/wedstrijd weer op te halen.
 • Chauffeurs van uit-teams die, als gast bij Laco een wedstrijd komen spelen, mogen op de tribune plaatsnemen, met een beperking tot het maximaal aantal beschikbare zitplaatsen. Staan is niet toegestaan. Het is de verantwoording van de verenigingen hierop toezicht te houden.
 • Afstand 1.5 meter geldt voor iedereen vanaf 13 jaar, door de gehele accommodatie, echter niet tijdens de sportactiviteit van de verenigingen als deelnemers onderling.
 • Sporthallen en turnhal
  • Er zijn geen beperkingen voor sportactiviteiten van toepassing.
  • Gebruikers zijn als huurder zelf verantwoordelijk om toe te zien op hun leden.
  • Op posters hebben wij de regels aangegeven, die door de hele accommodatie hangen.
  • Na de sportactiviteit dienen personen vanaf 13 jaar op 1,5 meter van elkaar te blijven.
 • Horeca
  • Onze horecavoorziening is gesloten.
  • Maximaal aantal bezoekers in de horeca is 30, waarbij geldt dat iedereen moet zitten. Bij verplaatsen in de horeca is het dragen van een mondkapje voor gasten wenselijk.
  • De horeca wordt gebruikt als wachtruimte.

Angelique Baaij, Manager

Bericht van de gemeente:

Coronamaatregelen

 1. Alle sportkantines gaan dicht. Het primaire doel is om sportbeoefening door te laten gaan, maar ook te voorkomen dat grote groepen mensen bij elkaar komen. Dit geldt voor alle horeca die op of in een sportgelegenheid ligt. Hierop zijn lokaal uitzonderingen denkbaar, wanneer de exploitant bijvoorbeeld een aparte horecavergunning heeft om een “gewoon” restaurant te drijven. Daarvoor gelden dan natuurlijk wel de andere horecamaatregelen.
 2. Er mag geen publiek bij het sporten (trainingen én wedstrijden) worden toegelaten. Ouders/verzorgers die noodzakelijk aanwezig zijn voor het kunnen laten sporten van een kind/jongere, bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren met een beperking, mogen wel worden toegelaten. Uiteraard geldt dat ook voor vrijwilligers met een ondersteunende taak en bijvoorbeeld scheidsrechters. ”Rij-ouders” van jeugd t/m 17 jaar van bezoekende teams maken onderdeel uit van het begeleidingsteam van de sporters en mogen dus worden toegelaten.
 3. Sportbeoefening is uitgezonderd van de maximale samenkomst van 30 personen binnen en 40 personen buiten. Na afloop van de sportbeoefening geldt deze regel wel. Het is dus de bedoeling dat iedereen na afloop van de wedstrijd de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat.
 4. Alle andere al bestaande richtlijnen en aanwijzingen zoals de meldplicht, blijven van kracht.