Try-out toestellen wedstrijd DS/TZN nader datum te bepalen

Belangrijk bericht

Woensdag 13 oktober

De turnwedstrijd mag volgens de besluiten van het kabinet geen doorgang vinden op zondag 25 oktober. In overleg met elkaar gaan we de wedstrijd verschuiven naar eind november eerste week december. Hopelijk kan deze wedstrijd intern dan wel doorgaan.

Namens organisatie TSZ en GV Delta Sport