Laatste open lessen vakantie weer goed bezocht

Ruim 500 kinderen maakte gebruik van de open vakantielessen

De laatste open lessen op woensdag bij kind- en oudergym werd weer goed gebruik gemaakt door de kinderen en ouders. Het was weer gezelling met al die 36 kinderen afgelopen woensdag 14 augustus en met allemaal ouders en familieleden er omheen. In totaal kwamen op de vier woensdagen in de vakantie zo’n 130 kinderen sporten. Bij de open lessen van de receratievegroepen vanaf 5 jaar tot 16 jaar waren er afgelopen woensdag zeventig kinderen op te turnen, springen en freerunnen. In totaal kwamen er op vier woensdagen ruim 300 sporters en op de freerunmiddag (donderdag 8 augustus) zo’n 78 kinderen.

Kind- en oudergym was populair in de vakantieweken.

Maandag 19 augustus start het officiële lesrooster weer bij GV Delta Sport

De vakantietrainingen voor de selectiegroepen zit er weer op. Vanaf maandag 19 augustus startten we weer met het officiele lesrooster zowel voor de selectiegroepen als de recreatiegroepen. Bij vele selectiegroepen zijn er natuurlijk wat veranderingen door nieuwe instroom en een paar die zijn gestopt. Op de foto is trainer Jutta Padmos bezig met de A-selectie turnen jongens waar ook weer nieuwe gezichten bijzitten.

Laatste open lessen voor officieel lesrooster weer start

Woensdag 14 augustus gratis lessen voor iedereen

Kind- en oudergym van 9.30-10.30 en 10.30-11.30

Woensdag 14 augustus mogen alle ouders of familieleden met hun jongste kinderen lekker komen bewegen in de turnhal van Laco-Sportcentrum. Gratis en voor iedereen is het kind- en oudergym om 9.30 uur voor 1 en 2 jarige en van 10.30-11.30 voor 3 en 4 jarige. Onder leiding van docent Gina Kemmeren zal er weer uitdagende parcours worden gemaakt waar zwel de kinderen als ouders lekker kunnen bewegen na de muzikale start.

Woensdag 14 augustus gratis lessen voor

recreatie turnen, springen, freerunnen

en acrogym in de turnhal

Woensdag 14 augustus is er weer vakantie open lessen in Laco Sportcentrum. De turnhal opent de deuren om 12.00 tot 13.30 en 13,30 tot 15.00 uur. De open lessen zijn twee keer anderhalf uur en indien je het leuk vind mag je ook twee keer meedoen. de trainers gaan proberen de leeftijdsgroepen bij elkaar te stoppen. Want vanaf 5 tot 16 jaar mag je lekker komen sporten. Het is allemaal gratis en onze leden mogen zoveel mogelijk vriendjes meenemen. Heb je nog nooit in de turnhal geweest? Kom gerust eens lekker kennis maken met onze mooie turnhal en mooie toestellen, trampolines, valkuil en veel zachte matten.

Open lessen trokken de eerste keer al weer honderd liefhebbers naar de turnhal in Laco Sportcentrum

Na twee weken rust en het schoonmaken van de turnhal was woensdag 31 juli de eerste open lessen in een reeks van drie edities voordat de scholen weer startten op maandag 19 augustus. Bij de eerste open lessen voor kind- en oudergym waren ruim dertig kinderen van 1 tot 4 jaar actief met ouders of begeleiders. Bij de open lessen vanaf 5 jaar tot 16 jaar kwamen zeventig kinderen actief deelnemen aan turnen, freerunnen, springen en acrogym.

De volgende open lessen zijn op woensdag 7 en 14 augustus.

Zo’n dertig kinderen kwamen lekker bewegen met hun ouders en begeleiders.

Woensdag 7 augustus gratis lessen voor iedereen

Kind- en oudergym van 9.30-10.30 en 10.30-11.30

Woensdag 7 augustus mogen alle ouders of familieleden met hun jongste kinderen lekker komen bewegen in de turnhal van Laco-Sportcentrum. Gratis en voor iedereen is het kind- en oudergym om 9.30 uur voor 1 en 2 jarige en van 10.30-11.30 voor 3 en 4 jarige. Onderleiding van docent Gina Kemmeren zal er weer uitdagende parcours worden gemaakt waar zwel de kinderen als ouders lekker kunnen bewegen na de muzikale start.

Woensdag 31 juli gratis lessen voor iedereen

Kind- en oudergym van 9.30-10.30 en 10.30-11.30

Woensdag 31 juli mogen alle ouders of familileden met hun jongste kinderen lekker komen bewegen in de turnhal van Laco-Sportcentrum. Gratis en voor iedereen is het kind- en oudergym om 9.30 uur voor 1 en 2 jarige en van 10.30-11.30 voor 3 en 4 jarige. Onderleiding van docent Gina Kemmeren zal er weer uitdagende parcours worden gemaakt waar zwel de kinderen als ouders lekker kunnen bewegen na de muzikale start.

Woensdag 31 juli gratis lessen voor

recreatie turnen, springen, freerunnen

en acrogym in de turnhal

Woensdag 31 juli startten we weer met de vakantie open lessen in Laco Sportcentrum. De turnhal opent de deuren om 12.00 tot 13.30 en 13,30 tot 15.00 uur. De open lessen zijn twee keer anderhalf uur en indien je het leuk vind mag je ook twee keer meedoen. de trainers gaan proberen de leeftijdsgroepen bij elkaar te stoppen. Want vanaf 5 tot 16 jaar mag je lekker komen sporten. Het is allemaal gratis en onze leden mogen zoveel mogelijk vriendjes meenemen. Heb je nog nooit in de turnhal geweest? Kom gerust eens lekker kennis maken met onze mooie turnhal en mooie toestellen, trampolines, valkuil en veel zachte matten.

Freerun jam sessie als voorloper Zeeuwse

kampioenschappen 19 oktober in Laco

Donderdag 1 augustus 14.00-16.00 uur in turnhal

Donderdag 1 augustus zijn alle freerunners (ook nieuwe en beginlingen) van harte welkom in de turnhal van GV Delta Sport in het Laco Sportcentrum tussen 14.00-16.00 uur. Iedreen kan gratis meedoen. Wel in sportkleding en geen sieraden aan. De trainer(s) van GV Delta Sport zal de kneepjes van het freerunnen leren en hoe je tot specktakel sprongen, salto’s en draaien kan leren.