Vijftig turnsters maken er een mooie wedstrijd van in de turnhal

B/C-selectie laten het publiek genieten van hun prestaties

Zierikzee – Vijftig turnsters van GV Delta Sport waren actief bij de onderlinge turnwedstrijd  op de vier onderdelen met sprong, brug, balk en vloer. De tribune gevuld met toeschouwers en vele vrijwilligers zorgden voor een heerlijk wedstrijd in het Laco-Sportcentrum. De uitslagen volgen snel op de site, nieuwsbrief en facebook.