Vakantie in Zeeland weer voorbij, scholen startten en ook het officiële lesrooster van GV Delta Sport

Maandag 19 augustus start het officiële lesrooster weer bij GV Delta Sport

De vakantietrainingen voor de selectiegroepen zit er weer op. Vanaf maandag 19 augustus startten we weer met het officiele lesrooster zowel voor de selectiegroepen als de recreatiegroepen. Bij vele selectiegroepen zijn er natuurlijk wat veranderingen door nieuwe instroom en een paar die zijn gestopt. Op de foto is trainer Jutta Padmos bezig met de A-selectie turnen jongens waar ook weer nieuwe gezichten bijzitten.