Livestream experiment geslaagd bij acroteams

Experiment met livestream

meer dan geslaagd bij de Acro

Het was veel werk, een goede voorbereiding, maar meer dan geslaagd ging de Acro-afdeling van GV Delta Sport afgelopen woensdag 4 november met een uitvoering van alle selectieteam via de livestream naar de huiskamer. Omdat de tribune gesloten is en daarom ook geen toeschouwers kunnen meekijken tijdens de trainingen hebben de trainers een livestream gemaakt om de ouders, vrienden en belangstellende mee te laten genieten wat alle teams afgelopen maanden hebben geleerd. iedere team mocht zijn uitvoering laten zien in de mooie aangeschafte pakjes. De resultaten van de livestream tussen 18.00-20.00 uur was een succes met zeer veel goede reacties van de kijkers (lees ouders).