Een spannende week bij GV Delta Sport….

Pieten komen in de turnhal….

Let op want iedere dag komen ze even kijken in de turnhal Laco Sportcentrum Zierikzee