Alle lessen worden weer gegeven volgens het lesrooster

Het is weer volop genieten in de turnhal met alle groepen van GV Delta Sport