Laatste nieuwsbrief

Nieuwsbrief GV Delta Sport 

Burgemeester Rabelink was op de eerste dag van De Zeeuwse Stromen kwartfinale NK dames turnen in het Laco-Sportcentrum in Zierikzee aanwezig. Hij reikte niet alleen een aantal prijzen uit maar sprak ook de turnsters en publiek toe. Een speciaal woord was er voor de organiserende vereniging GV Delta Sport. In de nieuwsbrief nog een kleine impressie van de twee wedstrijddagen.

 

Voor meer informatie kijk op https://www.deltasportgym.nl       

Heb je vragen mail dan naar info@deltasportgym.nl        

24 februari 2017   nummer 96

Nieuwsbrief is ook te lezen op de website     

 

 

Vakantierooster van 26 februari tot 5 maart in turnhal

Open vakantieles op vrijdag 3 maart

Alle basisscholen voortgezet onderwijs hebben een week vakantie. Dat betekent dat het officiele lesrooster van GV Delta Sport stil ligt maar er is wel een vakantierooster voor de selectiegroepen.

De recreatie groepen als turnen, freerunnen en springen kunnen op vrijdagmiddag 3 maart terecht bij de open lessen. Zij mogen dan ook vriendjes en vriendinnen meebrengen.

Vakantie van zaterdag 26 februari tot zaterdag 4 maart geen trainingen voor recreatiegroepen

Zaterdag 25 februari:  9-00  - 10.00  uur: Danstiek, 9.00  - 11.00  uur: Acro, 9.00  -  12.00 uur: Jongens B

                                   11.00 -  14.00 uur: Selectie dames B/C

Maandag 27 februari:  9.30  -  12.30 uur: Selectie jongens A en selectie dames B

Dinsdag 28 februari:  16.00  -  19.00 uur: Selectie dames A

Woensdag 1 maart:     9.30 -   12.30 uur: Selectie dames A/Jongens A en Pré-instap, 17.00 -  19.00; uur: Acro

Donderdag 2 maart:   10.00 -  13.00: uur Selectie dames C

Vrijdag 3 maart:          9.30   -  12.30 uur: Selectie dames A/jongens A,

                                   13.00  -  14.00 uur: Open vakantieles 5 t/m 8 jaar voor iedereen

                                   14.00  -  15.00 uur: Open vakantietraining 9 t/m 15 jaar voor iedereen

Zaterdag 4 maart:        9.00  -   10.00 uur: Danstiek

                                     9.00  -   11.00 uur: Acro/wedstrijdspringgroep

                                     9.00  -   12.00 uur: Jongens B

                                   11.00  -   14.00 uur Selectie dames B/C      

Alle lessen vinden plaats in de turnhal

 

Ledenvergadering GV Delta Sport 7 maart 2017 

Hierbij nodigen wij uw uit voor de ledenvergadering van GV Delta Sport op dinsdag 7 maart 2017. Aanvang 20.00 uur in de vergaderzaal van Laco-Sportcentrum in Zierikzee.
  
1.  Opening door de voorzitter 
2.  Mededelingen 
3.  Notulen ledenvergadering 15 maart 2016 
4.  Uitreiking Prestatiebeker en verdienstenbeker 
5.  Jaarverslagen GV Delta Sport 
     *  Bestuur
     *  TC-commissie
     *  Wedstrijdcommissie
     *  PR-commissie/Sponsorcommissie
     *  Evenementen/activiteitencommissie
     *  Kledingcommissie
     *  Jurycommissie 
6.   Financiële verslag 2016 
7.   Decharge kascommissie (Anita Reintjens en Annette Koomen). Benoeming nieuw kascommissielid (Annette Kooman aftredend) en reserve  kascommissielid 
8.   Bestuursverkiezing 
      * Magda Leijten (penningmeester) aftredend en herkiesbaar 
      * Pieternel van der Linde (vice-voorzitter/PR-sponsering) aftredend en herkiesbaar 
      * Voordragen nieuwe bestuursleden: Patricia Bakelaar voor jury/ en evenementencommissie                                                                  
                                                                          Angela Schoute voor 2e penningmeester 
                                                                          Niels Leenheer algemeen bestuurslid 
Tegenkandidaten kunnen worden aangemeld veertien dagen voor aanvang van de vergadering bij het secretariaat. 
9.   Vaststellen contributie 2017/2018 
10.  Begroting 2017 
11.  Rondvraag en daarna sluiting.
 
 
Iedereen is welkom op de ledenvergadering. Ouders van kinderen hebben stemrecht.

 

 Stan de Looze vijfde plaats in Veldhoven 

 

Stan de Looze met trainer Julian Ringelberg

GV Delta Sport turner Stan de Looze uit Zierikzee turnde in Veldhoven naar een 5e plaats op de regiokampioenschappen. Bij de zes turnonderdelen behaalde hij 57.00 punten in de 2e divisie jeugd niveau 7. De Looze won de vloeroefening met 12.10 waarbij een fraaie schroefsalto werd getoond. Op voltige was er een hapering en bij rekstok kreeg de turner aftrek wegens een val waardoor een podium plaats net niet haalbaar was.

Uitslag: 5e Stan de Looze (2e divisie jeugd) totaal 57.00 punten, vloer 12.10 (1e), voltige 8.10, ringen 8,55, sprong 11.10 (3e), brug 9.35, rek 7.50.

 Peutergym op donderdagmiddag is leuk....

Jongens en meisjes leren een afsprong via de kast

 

  

Alle turntoestellen worden op speelse manier gebruikt in de lessen

Alle aandacht van de trainster Marijke Flikweert bij een kastsprong

Peutergym is genieten voor kinderen vanaf vier tot zes jaar. Een groep jongens en meisjes tussen 16.00 en 17.00 uur op iedere donderdagmiddag in de turnhal krijgen onderleiding van aantal trainsters een speelse gymles maar waar toch dischipline , vaardigheid en lenigheid in vroeg stadium wordt aangeleerd. Momentel is de groep  gegroeid tot twintig kinderen.

 De Landelijke Technische commissie dames turnen bedanken Delta Sport

Foto's van de zaterdag op facebook gezet (245 foto's)

Ook blad Turnersporter heeft veel foto's gemaakt

  

De landelijke technische commissie van de KNGU heeft als dank voor het goed organiseren van De Zeeuwse Stromen kwartfinale NK de organiserende vereniging Delta Sport met een bokaal beloond. Het waren dan ook twee mooie dagen met mooie resultaten. de voorbereiding van De Wedstrijdcommissie was uitstekend en daardoor verliep alles naar wens.  

 

De jurymeisjes vallen niet alleen op in de blauwe t'shirts maar ook door de dischipline en plezier die ze uitstralen twee dagen lang op de wedstrijdvloer. Taken hebben ze voldoende zoals de Campina yochurt  en flesjes drinken uitdelen aan de deelnemende turnsters, de jury assisteren met allerlei werkjes en het brengen van de deelnemende turnsters achter de bordjes naar het juiste toestel. Dit altijd op een muziek die door onze wedstrijdcommissielid Leon Kemmeren werd gedraaid. Daarnaast helpen ze met de prijsuitreiking enz.... 

Het waren de speciale KNGU-vlaggen die tijdens de opkomst en af werden gebruikt bij de wedstrijdrondes.

  

Gasten werden begeleid en de jury kwam bij de catering niets de kort

 

Acroteams op weg naar de 2e plaatsingswedstrijd in Deurne

De eerste wedstrijd voor de acroteams in Den Bosch waren succesvol. De tweede wedstrijd staat op de kalender en dat is op 11 maart in Deurne. Daar komen uit Amy Leijten en Magda Leijten, Daphne Rotte, Charlotte van Gils en Maud Brockhus, Vesa Siceva en Larissa Bakelaar en Loes Bentlage en Fleur Brockhus.

 Wedstrijdspringgroep-trainster Milou Verkerke weer terug

Trainster Joyce Papeveld (Llinks) en Milou verkerke staan klaar om te begeleiden bij een sprong

Trainster Milou Verkerke is afgelopen week weer gestart met training geven bij de wedstrijd springgroep. Milou die eind november was bevallen van dochter Megan heeft de draad weer opgepakt in de turnhal. Samen met Joyce Papeveld en Lotte Versluis vormen ze het trainerschap. Voorlopig blijft Milou alleen nog op woensdagavond actief.

 

Momenteel wordt er weer voorbereidingen getroffen voor een wedstrijd in april

   

Wedstrijdspringgroep traint twee keer per week. Op woensdagavond van 19.00 tot 20.30 uur en op vrijdag van 17.00 tot 19.00 uur. Heb je ook interesse om met de wedstrijdspringgroep te trainen dan kan je informatie opvragen via info@deltasportgym.nl  Op vrijdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur en 20.00 - 21.00 uur kan er op recreatieve basis gesprongen worden. Daar worden wel vele elementen van springen geleerd maar kom niet in wedstrijd verband uit. 

Kind - en oudergym volop bezig met Nijntje beweegdiploma

Nu deze week met thema ballonnen.....

Op woensdag- en vrijdagmorgen wordt er voor Nijntje beweegdiploma wel hele leuke oefeningen gedaan. Docent Gina Kemmeren had nu het thema ballonnen gekoppeld aan het beweegdiploma. Op diverse oefeningen moest er balans gevonden worden metr een ballon of na een ballon springen of achter een abllon aan en er was zelfs een samenspel tussen tweec kinderen en een ballon. Er werden weer veel grote groene krullen op de doe-lijst gezet waarmee iedere week het beweegdiploma dichterbij komt.

  

Een actie met ballonnen op de grote turnvloer of trampoline's gaf de kinderen wel heel veel plezier

     

Iedere week is er een thema bij het Nijntje beweegdiploma

 

Balans zien te vinden tussen de trampoline en de ballon.

Heb je ook interesse in kind- en oudergym met daar aan gekoppeld het Nijntje beweegdiploma kom dan op woensdag- of vrijdagmorgen meedoen in de turnhal bij Laco-Sportcentrum. Dat kan tussen 9.30 - 10.30  (1 en 2 jaar) en 10.30 - 11.30 (3 en 4 jaar). Wil je meer informatie mail dan naar info@deltasportgym.nl  

 Kranten en website schrijven over Delta Sport 

Ons Eiland 23 februari 2017

    

Wereldregio 24 februari 2017         Wereldregio 24 februari 2017

Agenda   

 

--- Voorjaarsvakantie 26 februari tot 5 maart (betekent vakantietrainingen buiten bestaande lesrooster)

--- Vrijdag 3 maart open les vakantietraining voor iedereen in de turnhal van 4 tot 15 jaar (12.30 tot 15.00 uur)

--- Maandag 6 maart TC-vergadering Delta Sport

--- Maandag 6 maart evenementen vergadering Delta Sport over uitvoering 8 juli 2017

--- Dinsdag 7 maart ledenvergadering Delta Sport in Laco-Sportcentrum. Aanvang 20.00 uur 

--- 11 maart 2e plaatsingswedstrijd voor acroteams in Deurne (deelname Delta Sport)

--- 11/12 maart 2e plaatsingswedstrijd dames turnen 4/5/6 en D-divisie in Zundert

--- 18/19 maart 2e plaatsingswedstrijd dames turnen 4/5/6 en D-divisie in Dinteloord

--- 25/26 maart toestellenfinale 1/2/3/4/5/6 divisie in Breda

--  1/2 april halve finale NK 2e divisie dames turnen in Bellingwolde

--- Vrijdag 21 april 2017 Koningspelen in Laco-Sportcentrum Delta Sport geeft clinic in turnhal alle bassischolen

--- Dinsdag 9 mei bestuursvergadering Delta Sport

--- Zaterdag 8 juli 2017 grote uitvoering Delta Sport 

--- Zaterdag 2 september Nationale sportweek op Havenplein Zierikzee 13.00 - 16.00 uur

Wij hebben ons best gedaan om de email adressen zo keurig mogelijk in te voeren en in vertrouwen te gebruiken. Wij geven de emailadressen niet aan andere partijen en worden alleen maar gebruikt voor de leden binnen de club.In deze nieuwsbrief is de mogelijkheid om u automatisch uit te schrijven indien u deze brief niet meer wenst te onvangen.Ga dan naar onderstaande regel en klik  dan op click here to unsubscribe click here, to edit your subscription click here   

To unsubscribe click here, to edit your subscription click here.