Laatste nieuwsbrief

Nieuwsbrief GV Delta Sport

GV Delta Sport gaat verantwoord loten verkopen met de Grote Clubactie

 

Zaterdag 19 september start van grote

clubactie voor GV Delta Sport

 

Koop ook online of bij één van onze leden

 

Https://lot.clubactie.nl/lot/gymnastiek-vereniging-delta-sport/260093

Ook op de website www.deltasportgym.nl kan je aan de rechterkant online loten kopen. 

 

 

        

Kijk op https://www.deltasportgym.nl                          

Heb je vragen mail dan naar info@deltasportgym.nl  

Vrijdag 18 september 2020 nummer 285                         

Nieuwsbrief is ook te lezen op de website                       

       

 

Clubactie voor GV Delta Sport

GV Delta Sport gaat verantwoord loten verkopen met de Grote Clubactie

Zaterdag 19 september start de landelijke lotenverkoop van de grote clubactie. Ook GV Delta Sport doen weer mee om natuurlijk zoveel mogelijk loten te verkopen. Een extra inkomen, zeker nu tijdens de corona tijd, zijn van harte welkom binnen de club zodat we daar weer extra materialen van kunnen kopen. Een lot kost € 3.-- waarvan € 2,40 direct in de kas van de club komt.

De lotenverkoop staat weer onder leiding van Gina kemmeren en Pieternel van de Linde. Vanuit dit duo worden de loten verstrekt en bijgehouden met het inleveren van de volle boekjes. Vorig seizoen werd er meer dan € 4000 verkocht voor de club en natuurlijk moet nu ook al onze leden weer meedoen omdat mooie streefbedrag te halen.

Via de nieuwsbrief houden wij jullie op de hoogte van de verkoop, acties en hoe we verantwoordlijk de loten verkopen.

In de week vooraf 19 september zal in de turnhal de boekjes weer klaar liggen op naam per groep.

Een noot van Gina en Pieternel:

Aankomende week worden alle boekjes (voorverkoopmateriaal) uitgedeeld door de train(st)ers, zodat iedereen vanaf zaterdag 19 september aan de slag kan gaan. Graag de boekjes inleveren in de daarvoor bestemde schatkist. De boekjes kunnen jullie uiterlijk t/m zaterdag 21 november inleveren. De trekking van de Grote Clubactie vindt plaats op woensdag 9 december 2020.

Het geld kunnen we ook dit jaar weer goed gebruiken voor het vervangen of aanschaffen van materialen, jeugdactiviteiten en opleidingskosten.
De beste verkopers van Delta Sport (3 winnaars) kunnen een prijs winnen ter waarde van 50 euro!!! (turn/acropakje of een andere wens). 
 

Wij wensen jullie veel plezier en succesvolle verkoop toe.

Voor beste verkopers zijn er weer prijzen te winnen

 

Ledenvergadering dinsdag 22 september

Op dinsdag 22 september is er een ledenvergadering van GV Delta Sport. I.v.m de corona-situatie was deze in mei uitgesteld naar deze datum. De vergadering zal plaats vinden in Laco-Sportcentrum. Aanvang 19.30 uur. Vooraf zullen de leden die de vergadering bezoeken zich vooraf op moeten geven i.v.m de RIVM-regels.

Opgave kan via info@deltasportgym.nl 

1.  Opening
 
2.  Mededelingen
 
3.  Toelichting Corona-19
 
4.  Notulen vorige vergadering 20 mei 2019
 
5.  Uitreiking verdienstenbeker en prestatiebeker
 
6.  Jaarverslagen:
 
     -Bestuur
     -TC-commissie
     -Evenementen commissie
     -Wedstrijd commissie
     -OZAK-commissie
     -Jury/opleidings commissie
     -Kledingscommissie
     -Pr/Sponsorcommissie
 
6.  Financeel verslag
 
     -Decharge van de kascommissie Jan-Jaap van der Wekken en Toos Huyzen. Aftredend Jan-Jaap van der Wekken.
      (reserve is Annette Kooman).
     -Kiezen van nieuwe kascommissielid
 
7.  Bestuursverkiezing.
 
     -Penningmeester Magda Leijten treed af als bestuurslid. Het bestuur stelt voor als bestuurslid/penningmeester
      Peter van Welt.
      Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden tot 18 september 2020 bij voorzitter@deltasportgym.nl
 
8.   Contributie 2020/2021
 
9.   Activiteiten en wedstrijden 2020/2021
 
10. Begroting 2020
 
11. Rondvraag
 
 

Nationale sportweek bij GV Delta Sport

18 t/m 27 september #NSW2020 | Onderdeel van de Europese Week van de Sport 

         sport doet iets met je

 Van 18 t/m 27 september is de Nationale Sportweek, een week, waarin de hele sportwereld in het zonnetje staat. Juist in deze periode extra belangrijk! Hierin kunnen wij als GV Delta Sport het mooie van de sport laten zien binnen onze diverse verschillende mogelijkheden van turnen, springen, acrogym, freerunnen, bodygym, vrijturnen en kind- en oudergym. Met SMWO als aangever die een samenwerking is aangegaan met Wereldregio waarbij zoveel mogelijk ook andere sporten worden aangeboden.

GV Delta Sport zet de meeste van haar lessen open zodat degene buiten de club ook kennis kan maken met de mooie turnhal in het Laco Sportcentrum.

Wat gaan wij doen:

Zaterdag 19 september open les bij de recreatie Acro 2 om 11.00-12.30 uur (hal 1)

Dinsdag 22 september open les bij de freerunnen 19.00-21.00 uur vanaf 8 jaar

Woensdag 23 september open les kind- en oudergym 09.30-10.30 (1 en 2 jaar) 10.30-11.30 (3 en 4 jaar)

Donderdag 24 september open les recreatie gym/turnen om 17.00-18.30 uur

Donderdag 24 september open les vrijturnen vanaf 16 jaar om 20.00 uur tot 21.30 uur

Vrijdag 25 september open les kind- en oudergym 9.30-10.30 (1 en 2 jaar) 10.30-11.30 (3 en 4 jaar)

Vrijdag 25 september open les springgroep om 19.00 uur

Zaterdag 26 september talenteninstuif voor jongens en meisjes 5, 6 en 7 jaar voor turnen

Nodig je vriendjes uit om een proefles te volgen bij één van bovenstaande lessen.

 

Vrijwilligers gevraagd GV Delta Sport

Lees deze oproep: Wil je als vrijwilliger ons helpen bij GV Delta Sport.......

 

Beste ouders,

Zoals iedere vereniging heeft ook GV Delta Sport een grote groep van enthousiaste vrijwilligers in haar

midden om de vereniging draaiende te houden. Wij zijn daar ontzettend blij mee en waarderen dat enorm.

Maar waar veel mensen actief zijn, stoppen ook met enige regelmaat mensen, bijvoorbeeld omdat ze geen

tijd meer hebben, hun kinderen stoppen bij Delta Sport of omdat ze na jaren hun stokje willen overdragen.

Behalve waardering vanuit de andere vrijwilligers ontvang je

hier ook heel veel voldoening voor op het moment dat je alle leden plezier in hun sport ziet hebben!

We hebben hele diverse functies te verdelen, dus lees vooral verder om erachter te komen wat bij jou past.

Nieuwe Penningmeester en hulp

bij de ledenadministratie inmiddels ingevuld

Afgelopen maanden en weken hebben we gewerkt aan het werven van een nieuwe penningmeester en hulp bij de ledenadministratie. Wij kunnen mededelen dat deze twee functie inmiddels zijn ingevuld. Dankjewel voor het meezoeken en bereidheid in deze uitdagende functies. 

Juryleden

Voordat we onze leden mogen inschrijven voor wedstrijden, moeten we aangeven wie onze juryleden zijn,

zonder juryleden kunnen onze selectie-leden dus niet meedoen met wedstrijden. We zoeken juryleden voor

jongens-turnen, damesturnen en acro. Als je jurylid wilt worden krijg je een cursus vanuit de KNGU,

meestal 2 tot 4 bijeenkomsten van een dagdeel of avond, of digitaal waarin alle ‘kneepjes van het vak’ worden

bijgebracht. Enige kennis van de sport is daarbij handig, maar niet noodzakelijk want natuurlijk is dit een

cursus voor beginnende juryleden.

Aan het begin van een seizoen mag je zelf aangeven op welke wedstrijddagen je beschikbaar wilt zijn en

natuurlijk geldt: hoe meer juryleden, hoe beter de inzet verspreid kan worden.

Voordelen van een taak als jurylid zijn dat je slechts enkele keren per jaar beschikbaar hoeft te zijn en als

jurylid zie je alle oefeningen letterlijk vanaf de beste plaats.

Behalve juryleden zoeken we ook een jury-coördinator. Dit is een kleine taak maar niet minder belangrijk.

De jury-coördinator houdt bij wie wanneer zal jureren, wanneer jury-opleidingen gegeven worden en wie

zich heeft aangemeld als vrijwilliger om jurylid te worden.

 

Wedstrijdcommissie

Een aantal keer per jaar organiseren we een wedstrijd, dit varieert van kleine wedstrijden in de turnhal tot

grote landelijke finales in de grote sporthal met honderden deelnemers. De wedstrijden worden

georganiseerd door de wedstrijdcommissie. Iedereen binnen deze commissie heeft zijn eigen taak: catering,

coördinatie van vrijwilligers, zorgen dat de toestellen juist zijn opgesteld, enzovoorts. Deze commissie wordt

aangestuurd door de voorzitter.

Voordat een wedstrijd kan plaatsvinden heeft de wedstrijdcommissie enkele vergaderingen waarin de

wedstrijddagen worden voorbereid en iedereen elkaar op de hoogte brengt van de vorderingen. Tijdens de

wedstrijden en de dagen er omheen wordt de commissie natuurlijk geholpen door alle vrijwilligers die klaar

staan.

We zijn op zoek naar een voorzitter van deze commissie en een algemeen lid.

Voor deze functies is het belangrijk dat je overzicht kunt houden bij de organisatie van evenementen en dat

je goed met de andere vrijwilligers overlegt.

 

Mijn eerste turnles bij de Pré-instap

De pré-instap turnen is het eerste avontuur in de turnwereld opweg naar selectie turnen die vervolgens later weer op wedstrijden in het land uitkomen. Op woensdag- en vrijdagmiddag 14.30-16.00 uur wordt er vanaf vier jaar tot 7/8 jaar de eerste stappen gemaakt om de vier turnonderdelen bij meisjes en de zes turnonderdelen bij jongens aan te leren. Natuurlijk gaat dat in rustig en veilig sportklimaat. Heb je ook interesse dan kan je een mail sturen naar info@deltasportgym.nl en verwijzen wij u naar de juiste trainer.

 

Beetje afscheid van Sam en Jur........

Jur van der Wel (rechts) en Sam Groothedde hebben afgelopen week afscheid genomen van het actief wedstrijd turnen. Jur kampte al een tijdje met polsblessure en Sam is naar zijn elleboog breuk toch weer opgeklommen tot activiteit. Maar het was moeilijk om zich weer te concentreren in deze convid-19 tijd. beide turners, onder trainingschap van Jutta Padmos, waren zeer succesvol. Drie jaar geleden werden ze met vier Delta Sporters nog clubkampioen van Nederland en de laatste jaren, voor hun blessures, speelde ze een grote rol op de wedstrijden. Natuurlijk wensen we beide jongens veel succes in de toekomst. Jur geef al training op de maandag en Sam is niet uit het zicht verdwenen. Wij bedanken deze twee kanjers voor hun mooie jaren bij GV Delta Sport.

 

Melissa Dooge één van de vele

Cios-staigers bij GV Delta Sport

Melissa Dooge is natuurlijk geen onbekende bij GV Delta Sport. Na een zeer lange mooie turnjaren in de B-selectie en een wedstrijdseizoen bij de acrogym startte zij op de Cios in Goes. Melissa startte deze week haar stage bij GV Delta Sport en daar zijn wij echt trots op. melissa is niet de enige die stage loopt vanuit de Cios bij GV Delta Sport. Er zijn regelmatig stageplaatsen waar menige CIOS-student gebruik van maakt.  

 

 

Een materiaalhok in de Turnhal......

Voor de sportende leden weten zij wel wat er allemaal in het materialenhok gebeurd in de turnhal. Natuurlijk staan de meeste materialen gewoon in de turnhal maar vele kleine dingen en nodige hulpmiddelen huisvesten in het materialenhok. Een kijkje in het bewuste hok brengt onze vele trainers nog weleens tot wanhoop want opruimen naar de les is weleens heel moeilijk. Via de trainers waths-up wordt er weer door verschillende trainers attent op gemaakt en zo komt het materialenhok altijd weer tot orde en netheid.

          

Agenda

Zaterdag 19 tot zaterdag 26 september Nationale sportweek met open lessen in de turnhal en hal 1(kijk op de site)

Dinsdag 22 september ledenvergadering GV Delta Sport aanvang 19.30 uur in Laco

Maandag 28 september bijeenkomst ouders acroteams 20.00 uur in Laco

Maandag 5 oktober bestuursvergadering GV Delta Sport

Zaterdag 17 oktober bijscholing vanuit de KNGU in de turnhal en hal 1.

Thema's zijn turnen vloer en sprong (voor zowel heren als dames) in turnhal

Recreatieve gymnastiek in hal 1 Tijden: 9.30-12.30 en 13.00- 16.00 uur info volgt

Zondag 25 oktober toestellenwedstrijd met Delta Sport en Turnschool Zeeland 

Zondag 29 November  OZFK (Open Zeeuwse freerunnen kampioenschappen) (onder voorbehoud)

Zaterdag 21 november Acro 2 wedstrijden GV Delta Sport met vier andere verenigingen in hal 1 start 9.00-13.00 uur

Datum nog plannen voor gezamenlijke clubkampioenschappen Delta Sport en Turnschool Zeeland dames selecties

Zaterdag 9 en zondag 10 januari 2021 5e OZAK (Open Zeeuwse Acro Kampioenschappen) 

Zaterdag 23 en zondag 24 januari Districts kampioenschappen Heren turnen Zuid (Limburg, Brabant en Zeeland) 

Maart 2021 clubkampioenschappen recreatieve groepen Delta Sport

Juni/juli 2021 Grote uitvoering alle leden GV Delta Sport   

   

     

Wij hebben ons best gedaan om de email adressen zo keurig mogelijk in te voeren en in vertrouwen te gebruiken. Wij geven de emailadressen niet aan andere partijen en worden alleen maar gebruikt voor de leden binnen de club.In deze nieuwsbrief is de mogelijkheid om u automatisch uit te schrijven indien u deze brief niet meer wenst te onvangen.Ga dan naar onderstaande regel en klik  dan op click here to unsubscribe click here, to edit your subscription click here.  

   

 

To cancel click here, to edit your subscription click here.