Laatste nieuwsbrief

EXTRA: Nieuwsbrief GV Delta Sport

Het kunstgrasveld is beschikbaar voor de buitentrainingen van GV Delta Sport. Lees in deze extra nieuwsbrief hoe we daar mee omgaan.

 

 

        

 

Kijk op https://www.deltasportgym.nl    

Heb je vragen mail dan naar info@deltasportgym.nl            

Dinsdag 28 april 2020 nummer 264                               

Nieuwsbrief is ook te lezen op de website                               

       

 

Aan alle leden van GV Delta Sport

Vanaf woensdag 29 april mag buitensporten weer met de nodige regels. Gezien wij als GV Delta Sport natuurlijk trainen in de turnhal en hal 1 van Laco Sportcentrum willen we toch in deze coronavirus tijd onze leden trainingen aanbieden. Wij hebben afgelopen dagen intensief gesproken met diverse instanties (Gemeente, Hockeyclub HSD, Handbal DS, Sportclub Zierikzee en Laco) om tot deze buitentrainingen te komen.

Wij gaan de buitentrainingen organiseren op het kunstgrasveld (voormalige korfbalveld/handbalveld) tegenover Laco. In deze nieuwsbrief vind je het trainingsrooster dat we samen met de trainers hebben gemaakt. Soms kortere trainingen en soms wat aangepaste tijden. Dit om te grote groepsvorming te ontwijken en ook dat we beperkte materialen hebben om te kunnen trainen.

Naast de buitentrainingen worden ook nog onlinetrainingen gegeven. Volg de instructies op van je trainers

Lees vooral de protocol die in deze nieuwsbrief staat vermeld.

Kinderen tot 12 jaar mogen in groepsverband trainen met onze trainers op 1,5 meter afstand. De trainers zijn herkenbaar in hun DS-trainingskleding

Kinderen 13 tot 18 jaar mogen trainen op 1,5 meter afstand zo ook de trainers.

De leden van 18 jaar en ouder kunnen helaas nog niet trainen zodat we vrij turnen en kind-en oudergym nog even niet aanbieden.

Ouders die hun kinderen brengen: Zet ze af bij parkeerterrein en kom zelf niet naar kunstgrasveld.

Kinderen die alleen komen op de fiets zet deze op het fietsparkplaats van Laco

De ingang van het kunstgrasveld is halverwege pad (zie foto) tegenover Laco

Je mag alleen naar het kunstgrasveld en niet naar rechts waar jeu du boulle banen liggen (niet betreden)

Er kan niet worden gedoucht en er is alleen een toilet beschikbaar voor uiterste noodgevallen.

Het is geen verplichting om te komen trainen en bij argwaan zoals koorts, hoesten enz blijf je thuis

Kinderen nemen wat te drinken mee en handdoek.

Volg alle aanwijzingen op van de trainers

Volg de looproutes aangegeven met lint

 

Dit is de ingang naar het kunstgrasveld. Haverwege links is het hek voor toegang

 

   

Het hek waar je naar binnen gaat en direct naar kunstgrasveld loopt, Je mag niet rechtsaf.

Daar liggen de jeu de boules banen die niet betreden mogen worden.

 

Indien het regent kan er niet worden getraind..bij beetje motregen dan bepalen de trainers of het verantwoord is

Volg de website www.deltasportgym.nl voor updates over de buitentrainingen

Trainingsrooster voor buitentrainingen:
 
Alle trainingen worden gegeven op kunstgrasveld naast Laco (kleine veld)
 
Woensdag 29 april: 
 
13.15 uur  -  14.15 uur : Recreatiegroep woensdag
 
14.45 uur  -  16.00 uur: Pré-selectie
 
15.30 uur  -  17.30 uur A-selectie dames turnen
 
15.00 uur  - 17.30 uur A-selectie jongens turnen op de Hooge Meet in Kerkwerve
 
Donderdag 30 april:
 
13.00 uur  - 14.30 uur C-selectie dames turnen jongste groep
 
14.30 uur  -  16.00 uur C-slectie dames turnen andere groep 13/18 jaar
 
16.00 uur  -  17.00 uur Recreatie 4-6 jaar
 
17.15 uur  -   18,30 uur Recreatie 6-12 jaar
 
18.45 uur  -  20.00 uur recreatie 13 tot 18 jaar
 
Vrijdag 1 mei:
 
 
13.00uur – -14.00 uur Springgroepen verdeeld tot 12 jaar en oudere groep in aparte training.
 
14.30 uur  -  15.45 uur  recreatie turnen vrijdagmiddag
 
15.00 uur  - 17.30 uur A-jongens selectie turnen op De Hooge Meet in Kerkwerve
 
15.30 uur  - 16.30 uur Pré-selectie
 
16.30 uur -  18.30 uur A-selectie dames turnen
 
16.00 uur  - 17.30 uur B-jongens selectie
 
 
Zaterdag 2 mei:
 
09.00 uur  - 11.30 uur Acrogymnasten
 
11.45 uur  - 13.45 uur B-selectie dames turnen
 
 
Maandag 4 mei:
 
15.00 uur  - 16.00 uur B-jongens selectie turnen kleine groep
 
15.00 uur  - 16.00 uur Recreatiegroep maandagmiddag
 
16.00 uur -  17.30 uur B- jongens selectie andere groep
 
15.30 uur -  17.30 uur A-selectie dames turnen
 
17.45 uur – 19.30 uur freerunnen maandaggroep
(daarna dodenherdenking) 20.00 uur wordt niet getraind
 
Dinsdag 5 mei
 
15.30 uur – 17.00 uur B-selectie dames turnen
 
17.45 uur – 19.30 uur Freerunnen dinsdagavond groep
 
 
Hierna komen er wat veranderingen maar geven wij tijdig door gezien ook de scholen weer beginnen
 

Voorlopig gaan we er vanuit dat de training tot woensdag 20 mei duren, kunnen we eerder de turnhal in dan maken wij daar melding van.

Mogelijkheid bestaat dat er wijzigingen komen maar dan laten we dat weten zo snel mogelijk

 

 

 

Protocol verantwoord sporten

kinderen t/m 12 jaar

en jeugd 13 t/m 18 jaar

 

Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van sportaanbieders. 

Met dit protocol willen we de gemeenten en uitvoerende partijen richting geven hoe te handelen en hen aandachtspunten voor nadere uitwerking aanreiken. Hierbij willen we zoveel mogelijk ruimte voor lokaal maatwerk bieden, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM. 

De in dit document bedoelde sportactiviteiten en de gedeeltelijke openstelling van sportaccommodaties zijn mogelijk op basis van de per 29 april geldende noodverordeningen. De gemeente is verantwoordelijk voor het handhaven van de noodverordening. Bij (herhaaldelijk) overtreden van de noodverordening zijn maatregelen mogelijk zoals het uitsluiten van deelname van (groepen van) personen tot zelfs het weer sluiten van de accommodatie. 

 

Veiligheid- en hygiëneregels

voor iedereen

 

• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;

• blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;

• houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);

• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;

• ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;

• was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;

• was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;

• douche thuis en niet op de sportlocatie;

• vermijd het aanraken van je gezicht;

• schud geen handen;

• kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.

 

 

Voor trainers, begeleiders

en vrijwilligers 

 

• kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training gaat geven;

• bereid je training goed voor. Voor 13 t/m 18 geldt houdt 1,5 meter afstand ook onderling.

• zorg dat er in de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar zo min mogelijk materialen gedeeld moeten worden;

• vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is op geen enkel moment toegestaan;

• zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. Laat kinderen in daartoe afgebakende ruimtes trainen;

• maak vooraf (gedrags)regels aan kinderen duidelijk, met name voor de groep 13 t/m 18 jarigen waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden;

• wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden;

• help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;

• houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);

• weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden;

• volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;

• laat kinderen niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De kinderen moeten na afloop direct vertrekken;

• laat kinderen gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training direct naar huis gaan;

• zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training, tenzij dat in specifieke gevallen noodzakelijk is;

• hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;

• was of desinfecteer je handen na iedere training;

• blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

• blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.

 

Voor sporters

 

• blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°);

• blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;

• meld je tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;

• kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat;

• reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden;

• kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;

• kom in sportkleding naar de sportlocatie. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;

• kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;

• volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches en bestuursleden;

• sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;

• gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Het reinigen van een voetbal en dergelijke is niet nodig. Materialen die veel met handen worden aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes;

• neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;

• verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie.

 

Voor ouders en verzorgers

 

• informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorg dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;

• stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;

• meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/ sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;

• breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat;

• breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;

• breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/ of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;

• breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;

• reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden;

• breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;

• als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren);

• kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie;

• volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden;

• als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;

• direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.

 

 

Agenda

          

Verschillende evenementen en wedstrijden zijn voor de rest van het seizoen afgelast door de KNGU

   

--Zaterdag 9 en zondag 10 mei halve finale NK dames 1/2/3/ divisie in Purmerend

--Zaterdag 16 en zondag 17 mei NK dames 1/2/3 divisie in Almelo

--Zaterdag 16 en zondag 17 mei NK finale 4e divisie en benjamin talenten divisie in Wijk bij Duurstede met DS-turners

   Ian Geertse, Thijs van Welt, Bart Haspels, Tygo Verbrugge en Niels Grinwis, Jessie Both en Levi Bakker

--Maandag 18 mei ledenvergadering GV Delta Sport (onder voorbehoud)

--Zaterdag 6 en zondag 7 juni NK dames 1/2/3 divisie in Waalwijk

--Zaterdag 13 en zondag 14 juni NK dames 1/2/3 divisie in Nijmegen

--Zaterdag 21 juni clubkampioenschappen recreatief Delta Sport (onder voorbehoud)

   

   

Wij hebben ons best gedaan om de email adressen zo keurig mogelijk in te voeren en in vertrouwen te gebruiken. Wij geven de emailadressen niet aan andere partijen en worden alleen maar gebruikt voor de leden binnen de club.In deze nieuwsbrief is de mogelijkheid om u automatisch uit te schrijven indien u deze brief niet meer wenst te onvangen.Ga dan naar onderstaande regel en klik  dan op click here to unsubscribe click here, to edit your subscription click here.  

    

To cancel click here, to edit your subscription click here.