Laatste nieuwsbrief

Extra nieuwsbrief GV Delta Sport

Kijk op https://www.deltasportgym.nl       

Heb je vragen mail dan naar info@deltasportgym.nl            

Maandag 2 april 2018  nummer 154

Nieuwsbrief is ook te lezen op de website      

 

  

  

Ledenvergadering op donderdag 12 april 2018

Het bestuur van GV Delta Sport nodigt uw uit op de ledenvergadering donderdag 12 april in het Laco-Sportcentrum. Noteer allemaal in uw agenda. Zoals de gebruikelijk agenda op de ledenvergadering zal ook de missie en visie rapport worden behandeld. Een visie voor de komende drie jaar met de groei van de club. 

De vergadering begint om 20.00 uur in vergaderruimte Laco-Sportcentrum

Deze wordt gehouden in de vergaderruimte, trap op en haast aan einde tribune sporthal

       

 

 

Agenda

1.    Opening door de voorzitter

2.    Mededelingen

3.    Notulen ledenvergadering 7 maart 2017

4.    Uitreiking prestatiebeker en verdienstenbeker

5.    Jaarverslagen GV Delta Sport

       Bestuur, TC-commissie, wedstrijdcommissie

       PR-commissie/sponsorcommissie

       Kledingcommissie, jurycommissie

       Evenementencommissie

6.    Financiële verslag 2017

7.    Decharge kascommissie (Jutta Padmos en Anita Reintjens).

       Benoeming nieuwe kascommissielid (Anita Reintjens aftredend).

8.    Bestuursverkiezing

       Kees Verkerke (voorzitter) aftredend en herkiesbaar

       Tegenkandidaten kunnen worden aangemeld tot 5 april 2018

9.    Goedkeuring Missie en Visie 2018 tot 2021

10.  Vasstellen contributie 2018/2019

11.  Begroting 2018

 

12.  Rondvraag en daarna sluiting

 

De stukken liggen bij de ledenvergadering voor inzage

 

 

Stem op GV Delta Sport bij de Rabobank

 

Dit jaar heeft Rabobank Oosterschelde weer een donatiebudget  beschikbaar gesteld voor verenigingen en stichtingen.

Dit geld wordt verdeeld op basis van het aantal stemmen dat leden mogen geven.  Uiteraard hopen wij dat we voor Gymnastiek Vereniging Delta Sport veel stemmen mogen ontvangen.

De club kan het geld erg goed gebruiken! 

Heb je een rekening bij Rabobank Oosterschelde én ben je lid van de Rabobank dan ontvang je begin april een stembiljet.

In de week van 4 april tot en met 16 april kan er gestemd worden en hoe meer stemmen hoe meer geld er wordt uitgekeerd. 

Let wel als je een rekening hebt bij Rabobank Oosterschelde wil het nog niet direct zeggen dat je ook lid bent om te kunnen stemmen.

Lid worden is gratis en dit kan via de volgende link:  https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden/?c=context&lword=Oosterschelde 

We hopen dat we op jullie stem mogen rekenen. Alvast bedankt!

 

 Agenda     

--  Zaterdag 7 april kwartfinale en kwalificatie turnen heren in Volendam met vier turners van Delta Sport

--- Zaterdag 7 april regiofinale turnen dames in Loon op Zand met 12 turnsters Delta Sport

--- Zondag 8 april halve finale NK in Nieuwegein met drie DS-turnsters

--- Donderdag 12  april ledenvergadering GV Delta Sport. Aanvang 20.00 uur Laco-Sportcentrum

--- Zaterdag 14 april regiofinale 4e divisie en D1 niveaus in Prinsenbeek met negen DS-turnsters

--  Zaterdag 14 april halve finale NK in Leek met drie DS-turnsters

--- Zondag 15 april met Delta Sport naar de WK acrogym in Antwerpen

--- Vrijdag 20 april koningspelen in Zierikzee voor de basisscholen met medewerking van Delta Sport in turnhal

--  Zaterdag 21 april tot zaterdag 5 mei vakantie scholen op Schouwen-Duiveland

--  Zondag 22 april halve finale NK in Alkmaar met Tessa Roggeband

--- Zaterdag 28 april tot zaterdag 12 mei vakantie scholen op Goeree Overflakkee

--- Zaterdag 5 mei halve finale acrogymnastiek district Zuid in Oss

--- Zaterdag 12 mei DS Guppie turntoernooi in turnhal Delta Sport (wedstrijd voor pré-instap vrije inschrijving)

--- Zondag 13 mei halve finale acrogymnastiek district Zuid in Den Bosch

--- Zaterdag 19 tot maandag 21 mei OBTK in Breda, turntoernooi met 54 deelnemers van GV Delta Sport

--  Zondag 26 mei bondskampioenschap turnen heren in Leek met deelname van  drie DS-turners

--- Zaterdag 9 juni finale acrogymnastiek district Zuid in Oss

--- Vrijdag 22 juni acro-demonstratie in Port Marine Brouwersdam bij Yacht

--- Zaterdag 23 juni clubkampioenschappen GV Delta Sport voor recreatieve groepen.

--- Zaterdag 14 juli start vakantieweken tot zaterdag 28 juli turnhal gesloten.

--- Zaterdag 28 juli start vakantierooster in turnhal, tot 18 augustus start lesrooster

--- Zaterdag 10 november 2018 bijeenkomst trainers, bestuur en commissieleden Delta Sport op Brouwersdam.

--- Zaterdag 12 januari 2019 OZAK (Open Zeeuwse Acro-kampioenschappen) in turnhal

--  Zaterdag 16 en zondag 17 februari 2018 districtswedstrijden Acrogym in turnhal

Wij hebben ons best gedaan om de email adressen zo keurig mogelijk in te voeren en in vertrouwen te gebruiken. Wij geven de emailadressen niet aan andere partijen en worden alleen maar gebruikt voor de leden binnen de club.In deze nieuwsbrief is de mogelijkheid om u automatisch uit te schrijven indien u deze brief niet meer wenst te onvangen.Ga dan naar onderstaande regel en klik  dan op click here to unsubscribe click here, to edit your subscription click here.  

To unsubscribe click here, to edit your subscription click here.