Laatste nieuwsbrief

Nieuwsbrief GV Delta Sport

   Voor al onze leden

Wij wensen al onze leden,familie, vrienden en fans een gelukkig nieuwjaar. Bestuur, trainers en commissieleden van GV Delta Sport staan ook voor jullie in 2018 klaar met een vol programma.  

 

Kijk op https://www.deltasportgym.nl       

Heb je vragen mail dan naar info@deltasportgym.nl            

Vrijdag 29 december 2017  nummer 140

Nieuwsbrief is ook te lezen op de website   

 

       

 

 Het was een jaar vol energie bij Delta Sport

 

Het was een jaar vol energie binnen GV Delta Sport. We sluiten het jaar af met 430 leden. Nog nooit heeft onze club zoveel leden geteld. Hiermee is de club op één na de grootste sportvereniging op Schouwen-Duiveland en dat als binnensport is uniek. Financiëel gezond, een bestuur met acht personen en de commissies allemaal goed bezet. Een veertig trainers die iedere week actief zijn binnen onze mooie accommodatie. Maar 2017 was een jaar van veel evenementen binnen de club. Vergeet niet de grote wedstrijden van kwart finale NK dames turnen, de eerste OZAK (open Zeeuwse acrokampioenschappen), pré-instap wedstrijd en vooral de grote uitvoering met twee uitverkochte voorstellingen, de samenhorigheid van alle leden met een twintigtal acts in de turnhal. Ook het tweede deel van 2017 was het verbinden een grote taak van het bestuur. Besturen met een visie, kijken in de toekomst. Hoe kunnen we omgaan met de veranderingen binnen de club. Hoe sturen we alle trainers aan die toch de grote verantwoordelijkheid hebben in de vele lessen van de verschillende disiplines. Het jaar 2018 wil het bestuur stappen maken om zowel in de receratieve groepen (breedtesport) en topsport zo goed mogelijk te bedienen. De nog steeds groter worden club heeft invullingen nodig waar die belangrijk zijn. Waar trainers, bestuur en commissieleden dicht bij elkaar staan en hetzelfde doel willen bereiken. Het bestuur trekt zich op 8 februari terug in een locatie wat nu al de damsessie wordt genoemd. Daar gaan we uitvoerig praten, open discussie en aangestuurd worden om beleid af te stemmen op de vraag van de trainers en leden. Delta Sport groeit nog steeds en dat vraagt om oplossingen van gelijkwaardigheid in de vele groepen. De damsessie met acht bestuursleden zal nog meer verbindingen geven binnen de club.

Voor 2018 is een deel van ons programma al ingevuld. Op 20 januari is het tweede OZAK in de turnhal. Met 63 teams een unieke wedstrijd van de acrogymnasten. Een toernooi dat langzaam groeit maar wel degelijk een goede organisatie is ontstaan. Zondag 27 januari is de bedoeling dat we een kleine jongens turnwedstrijd organiseren met medewerking van Brabantse ploegen.  Op 10 en 11 maart staat het Laco-Sportcentrum in het teken van de kwart finale NK voor turnen heren. Een landelijke KNGU wedstrijd en wat uniek is, nog nooit is er op Schouwen-Duiveland zo'n grote heren turnwedstrijd georganiseerd. Een pré-instap wedstrijd en de clubkampioenschappen staan nog voor de grote zomer vakantie op het programma. Toch begint in januari de meeste 100 wedstrijdsporters binnen Delta Sport aan de districts of landelijke wedstrijden. Dames en heren turnen en de acrogymnasten op elk hun eigen niveau zullen met regelmaat de naam Delta Sport door de wedstrijdleiding worden genoemd. Mogen we trots zijn op onze club. Ik wens jullie allemaal een goed en gezond en vooral een sportief 2018.

Kees Verkerke, voorzitter GV Delta Sport

 

Open lessen in de kerstvakantie....kom lekker meedoen in de turnhal

Woensdag 3 januari:

Kind- en oudergym van 9.30 - 10.30 uur van 1 tot 4 jaar

Recreatie turnen, freerunnen, acrogym en springen

vanaf 5 jaar tot 20 jaar 13.00- 15.00 uur

Vakantie

Het gehele lesrooster is tussen zaterdag 23 december en zaterdag 6 januari niet geldig door de kerstvakantie. Hieronder een vakantierooster voor alleen de selectiegroepen.

Alle receratieve groepen hebben geen les maar wel een open les en mag je vriendje of vriendinnetje meenemen.

 

Kerstvakantierooster voor de turnhal van 29 december tot 6 januari

 

Vrijdag 29 december       : 13.00-15.00 Pre-selectie en B-selectie dames en B-selectie heren 15.00-18.00  A-seletie dames

Zaterdag 30 december    : 8.45-11.00 uur Acro-werdstrijdgroep. 11.00-14.00 uur C-selectie dames

Dinsdag 2 januari 2018   : 12.00-15.00 uur C-selectie dames 15.00-18.00 uur A-selectie dames

Woensdag 3 januari        :  9.30-10.30 uur Kind- en Oudergym OPEN LES 10.30-12.30 Pré-selectie.

                                          13.00-15.00 uur  OPEN LES vanaf 5 jaar tot 20 jaar turnen, acro, springen en freerunnen

                                          16.00-18.00 uur A-selectie dames/heren. 18.00-20.30 uur Acro wedstrijdgroep

Vrijdag 5 januari              :   9.30-12.30 A-selectie heren. C-selectie dames. 13.00-17.00 B-selectie dames 

                                           13.00-15,00 uur B-selectie heren. 15.00-18.00 uur A-selectie dames

Zaterdag 6 januari           :  9.30-11.00 uur Acro wedstrijdgroep. 11.30-12.30 Acro 2. 11.00-14.00 B-selectie dames 

 

 

 

 Weer negen nijntje beweegdiploma's

Het was vorige week weer afgymmen voor het nijntje beweegdiploma. Dit keer kwamen negen kinderen in aanmerking om het laatste deel uit te voeren om te slagen voor het begeerde diploma. De nijntje beweeg docenten binnen Delta Sport had de  opdrachtlijsten weer vool gezet met grote groene krullen en bij de laatste groene krul was het bingo. Alle negen kinderen slaagden met vlag en wimpel en mochten aan het einde van de les het diploma komen ophalen. Natuurlijk gebeurd dat in een mooie ritueel met z'n allen op de turnvloer zitten en bij muziek en zingen gingen ze hun eerste diploma ophalen bij docent Gina Kemmeren. 

Applaus voor al die nijntje beweeg kinderen

          

         

 

         

Het is altijd weer zo'n mooi moment om je eerste diploma op te halen bij Gina. Idereeen was vol trots......

Applaus, zingen en plezier maken bij de uitreiking van het nijntje beweegdiploma

 

Rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport
 
Den Haag, 12 december 2017 Klaas de Vries Clémence Ross-van Dorp Egbert Myjer
 
Inleiding van Kees Verkerke, voorzitter GV Delta Sport
 
Op 12 december heeft de onderzoekscommissie Klaas de Vries van het ministerie het rapport uitgebracht over seksuele intimidatie en misbruik in de sport. Voor velen niet onbekent dat er in de sportwereld bij de breedsport en topsport veel misstanden zijn. Met regelmaat komen er geluiden naar buiten. De onderzoekscommissie heeft opdracht gekregen om die misstanden te onderzoeken en ook prefentie maatregelen te onderzoeken. Het rapport is zeer dik waarbij ook de turnwereld in voorkomt. Opvallend is dat GV Delta Sport wordt genoemd in het rapport als voorbeeld accommodatie. Wij als Delta Sport en dus ook de gemeente Schouwen-Duiveland met exploitant Laco mogen trots zijn op een accommodatie in Zierikzee waar een open sportklimaat heerst waarmee ouders altijd mee kunnen kijken en daar de drempel mee hoog leggen om misstanden te voorkomen.
 
In het rapport kwam de volgende tekst naar voren
 
“Welke rol ziet u voor gemeenten in het algemeen weggelegd op het thema seksuele intimidatie en misbruik in de sport?” Net als de gemeenten die actief beleid voeren of dat binnenkort gaan doen, wordt het geven van informatie en voorlichting over het thema het meest genoemd als voorbeeld van de rol van gemeenten. Ook het faciliteren en actief ondersteunen van clubs wordt relatief vaak genoemd. Een kleiner deel respondenten ziet een rol voor de gemeente in het op de agenda zetten van het onderwerp en het bespreekbaar maken bij verenigingen (en andere vrijwilligersorganisaties). Slechts enkele gemeenten beschouwen het thema als een echte verenigingsaangelegenheid en zien de rol van de gemeente als minimaal. Opvallend is dat slechts twee gemeenten opperen om voorwaarden mee te nemen in subsidieafspraken, bijvoorbeeld de verplichting om een VOG aan te vragen voor (jeugd)kader. Tot slot is er nog een opmerking gemaakt op het gebied van voorzieningen: “Fysieke maatregelen in accommodaties treffen (bijvoorbeeld meer glas).” Dit laatste punt, de fysieke inrichting van accommodaties, acht de Onderzoekscommissie van groot belang. Door een weloverwogen inrichting kan de mogelijkheid om seksuele intimidatie en misbruik te plegen immers aanzienlijk worden beperkt.
 
Dit werd geschreven over de accommodatie die GV Delta Sport gebruikt 

 

De directeur van de KNGU, Marieke van der Plas, liet de Onderzoekscommissie weten dat zij tijdens het KNGU congres voor Trainers & Coaches op 14 en 15 oktober 2017 op het volgende had gewezen: “Ik was laatst bij Delta Sport Zierikzee en het is prachtig om te zien hoe zij met de bouw rekening hebben gehouden met veiligheid. Overal glazen wanden. Je kan zo van de ene sport naar de andere sport lopen. Genoeg ruimte voor de ouders om naar hun eigen kinderen te kijken. Dat is iets wat ik graag zie.” Gelet op de rol van gemeenten ten aanzien van sportaccommodaties verdient dit punt dus grote aandacht.
 
Altijd het streven naar een veilig sportklimaat bij GV Delta Sport
 
Delta Sport heeft naast de vog van trainers ook op de website een apart hoofdstuk over veilig sportklimaat. Aan de linkerkant van de site vind je alle gegevens om indien er misstanden zijn dit te kunnen melden bij de KNGU of  NOC/NSF met email en telefoonnummer. Daarnaast heeft Delta Sport een vertrouwenspersoon die geheel los staat van de club.
 
Turnhal heeft een open veilig sportklimaat
 
 
 
Overzicht voor iedereen vanaf de tribune. Maar ook in de tussengang bij de kleedkkamers kunnen ouders en leidinggevende meekijken door de speciaal geplaatse ramen.
Delta Sport vind dit een zeer belangrijke situatie.
 
 
Ook het contact met trainers, bestuur, commissieleden en leden zelf is direct mogelijk na en voor de trainingen.
Bij hoogste uitzondering kan zelfs een ouder meekijken in de turnhal als er onzekerheid is bij een kind. Dit natuurlijk in uitzondering anders wordt de trainingen verstoord.

 

Het tijdschema van de wedstrijd met 63 teams

 

Wedstrijd 1: De Groepen D-jeugd, D-junior en D-senior + de Paren E-jeugd, E-junior en E-senior.
Wedstrijd 2: De Groepen E-jeugd, E-junior en E-senior + de Paren D-jeugd, D-junior en D-senior + trio C-junior

We gebruiken deze wedstrijd 1 baan.

De wedstrijdbladen en de muziek moeten digitaal aangeleverd worden voor zondag 7 januari 18.00.
Dit mag naar het volgende email-adres gestuurd worden:
whuyzen@hotmail.com

Het wedstrijdnummer hoeft nog niet ingevuld te worden. De lijst met deelnemers volgt later bij het blokschema.
Wel graag als naam van de muziek de achternamen van het team, het niveau en de vereniging even vermelden.

08.00 uur Algemene warming inturnhal (EHBO tot8.30 in deze hal). 8.15: juryvergadering (juryvoorzitter en moelijkheid)

8.30 uur: juryvergadering overige juryleden. 8.30 uur: inturnen wedstrijd 1 groep1. 8.45 uur: inturnen wedstrijd 1 groep 2

0.900 uur: opmars turnsters opening wedstrijd. 9.10 uur: inturnen blok 1. 9.15 uur:  start blok 1. 9.55 uur:  inturnen blok 2 

10.00 start blok 2. 10.40 uur: inturnen blok 3. 10.45 strat blok 3. 11.25 uur inturnen blok 4. 11.30 start blok 4.

12.10 Einde wedstrijd 1- lunch jury.

Tweede wedstrijd gedeelte

12.15: inturnen wedstrijd 2 groep 1. 12.30: inturnen wedstrijd 2 groep 2. 12.45 uur : opstellen in de gang.

12.55 uur: Opmars prijsuitreiking wedstrijd 1 + opmars wedstrijd 2. 12.55 uur prijsuitreiking wedstrijd 1.

13.30 uur: inturnen blok 1. 13.35 uur start blok 1. 14.15: inturnen blok 2. 14.20 uur: start blok 2.

15.00 uur: inturnen blok 3. 15.05uur start blok 3. 15.40 uur inturnenblok 4. 15.45 uur start blok 4.

16.20 uur: Einde wedstrijd 2 . 16.25 uur: opstelling in de gang voor prijsuitreiking.

16.30 uur: Prijsuitreiking wedstrijd 2 en beker hoogste dagscore

17.00 uur: Einde OZAK 

Kledingcommissie heeft er haast weer een grote klus opzitten

 

Gaat er maar aanstaan om rond de 100 wedstrijdsporters in nieuwe trainingspakken te steken. Maar dat niet alleen want ook de oude kon weer ingeleverd worden en is de maat wel ged of hebben we net een verkeerde maat besteld....Knap van de kledingcommissie en complimenten dat deze klus haast (op een enkeling na) is afgerond. Afgelopen weken zijn de tassen voor de A-selectie en trainers rond gedeeld (sponsering gebaar voor deze selectie). Overige wedstrijdsporters kan de tas bestellen bij onze leverancier. Dat de tassen ook voor de trainers wel een flinke maatje hebben liet trainster Gina Kemmeren even zien. Maar ja trainers moeten ook veel spullen meenemen naar de trainingen en wedstrijden en je weet er wordt altijd wel iets vergeten en dan is de hand en tas van de trainers weleens een oplossing. 

 

Freerunners klaar voor de nieuwjaarswisseling......

De freerunners van GV Delta Sport werden verrast tijdens de trainingen met een veiligheidskado voor de jaarwisseling. De freerunners die al van moeilijke sprongen, salto's en gekke capiriolen houden kunnen in ieder geval vuurwerk afsteken met een veilig gevoel. De veiligheidsbril van Pearl moet de jonge freerunners beschermen tegen oogletsels. Indien ze per ongeluk het vuurwerk afsteken en verkeerde wendingen nemen zoals zij zelf ook koprollen en hangend de muurtjes (lees obstakels) nemen met onverwachte wendingen.

             

In de kleedkamers van de turnhal werden de veiligheidsbrillen uitgedeeld en dat gaf nogal wat hilariteit.

 

Open les kind- en oudergym trekt volle turnhal

 

Vierendertig kinderen met ouders, familie en vrienden genieten van de kertstocht met kadootjes

Woensdag 3 januari om 9.30 uur weer open les

De open les van woensdag 27 december trok veel belangstelling bij kind- en oudergym in de turnhal van GV Delta Sport. vierendertig kinderen tussen de 1-4 jaar genoten van het uitgezette parcours waarbij cadeautjes over allerlei hindernissen mee moesten worden genomen om uiteindelijk in de kerstboom te hangen. En wie dat lukte (iedereen natuurlijk) mocht het cadeautje mee naar huis nemen.

     

Na afloop mochten de kinderen de kadootjes meenemen naar huis omdat ze zo goed het parcours hadden afgelegt 

 

 B-selectie turnen dames gaan op kamp

De B-selectie dames turnen van GV Delta Sport gaan op vrijdag 5 en zaterdag 6 januari op trainingskamp. Na de vrijdagmiddag training vertrekken ze naar kampeerboerderij Mol voor een avondprogramma, slapen en ochtend programma. In de middag gaan ze weer trainen in de turnhal. Natuurlijk komen we na het trainingskamp met foto's en verhalen voor de trouwe lezers van deze nieuwsbrief.

 

'De hele familie is betrokken bij acro'

De deelnemers kunnen veel van elkaar leren en hebben elkaar ook echt nódig om de oefeningen goed te kunnen verrichten. Foto: Sylvia Groenendijk. (Foto: Anneke Flikweert)

do 28 dec 2017, ONSEILAND
 
 

Ze buitelen over de mat, maken een menselijke piramide en oefenen hoe je als onderpartner de lichtere bovenpartner het best kunt ondersteunen.

door Anneke Flikweert

ZIERIKZEE- Deze zaterdagochtend zijn de acrogymnasten van GV Delta Sport aan het trainen in de hal van Laco in Zierikzee, onder leiding van hoofdtrainster Wendy Huyzen en trainster Magda Leijten. Ondertussen bespreekt Wendy filmpjes die afgelopen woensdag gemaakt zijn, tijdens de training. "Zo kunnen we mooi zien waar we nog op moeten letten, als voorbereiding op het Open Acro Delta Sport toernooi en de Zeeuwse kampioenschappen, die we hier in januari organiseren. Op een een filmpje zie je vaak achteraf heel goed wat er goed ging én wat nog verbetering behoeft. Dit keer viel mij op dat we moeten oefenen op rustig tot drie tellen, want zo lang moet je een positie vasthouden en daar let de jury op. Dat doen we met: 'eenëntwintig, tweeëntwintig, drieëntwintig,' maar dan gaat de laatste tel vaak toch weer te snel."

Een teamsport

De jongste acrobeoefenaar is 7, de oudste 36 en dat maakt dat de deelnemers veel van elkaar kunnen leren en elkaar ook echt nódig hebben om de oefeningen goed te kunnen verrichten. Acro is namelijk een teamsport, waarbij je op elkaar moet kunnen vertrouwen. Hoofdtrainster Wendy Huyzen trainde zelf bij Forza Gymnastica Goes en kwam vanuit de turnwereld in aanraking met acro. "Ik gaf altijd les in Goes, maar het is mooi om zelf deze acrogroep op te mogen zetten. Zo kan ik mezelf ook blijven ontwikkelen. We zijn begonnen in september 2016 en vorig jaar zetten we al de Open Zeeuwse Acro Kampioenschappen voor de eerste keer op. In januari komt de tweede editie, met 62 teams en 138 deelnemers. Dat waren er vorig jaar nog de helft minder. Alle Zeeuwse clubs kunnen zich inschrijven en aan het Open Toernooi kunnen ook clubs van buiten Zeeland meedoen. Acro is een sport die voor veel mensen nog onbekend is, maar die heel populair aan het worden is. In Brabant en het noorden van het land was acro al eerder wat bekender. Heel mijn familie is betrokken bij acro: het is echt ons leven, zeker nu de wedstrijden eraan komen. Mijn moeder is jurylid en mijn zusje verleent ook hand- en spandiensten."
Er is bewust voor gekozen om de OZAK in januari te organiseren. Dan beginnen namelijk ook de plaatsingswedstrijden voor de halve finale en zo weten de deelnemers wat ze waard zijn. "Als acro zo blijft groeien, gaan we naar twee groepen toe. Het is extra spannend omdat je zelf de wedstrijd organiseert én eraan meedoet, dus alles moet wel goed lopen. Aan de andere kant is het prettig om in je eigen turnhal aan een wedstrijd mee te doen, want het is op eigen terrein. Wij zijn zelf met 22 meiden en 10 teams. Vorige week hoorden we dat wij in 2019 de regiowedstrijden in Zeeland mogen organiseren. Dat is helemaal spannend, want dat is de allereerste keer in de provincie Zeeland. Daarbij heeft meegespeeld dat wij hier een turnvloer hebben liggen in de hal en dat is een prachtige wedstrijdvloer."

Acro is een combinatie van turnen, dansen en acrobatiek. Binnen GV Delta Sport is acro sinds september 2016 een nieuwe discipline, met nieuwe docenten uit Goes, ondersteund door trainers uit den lande. De grote inspirators Wendy Huyzen (EK acrogym) en moeder Toos Huyzen trokken een grote groep acrogymnasten aan binnen Delta Sport.

Een kijkje nemen bij acro kan altijd vanaf de open tribune. De trainingen zijn op woensdag, tussen 18.00 uur en 20.00 uur en op zaterdag tussen 8.45 uur en 11.00 uur. De tweede acrogroep traint op zaterdag tussen 11.00 uur en 12.30 uur. Op zaterdag 20 januari 2018 organiseert Delta Sport het Open Acro Delta Sport toernooi/ Zeeuwse kampioenschappen. deltasportgym.nl

 

Kranten en websites schrijven over GV Delta Sport

 

PZC zaterdag 23 december 2017

 

Ons Eiland 28 december 2017 

 

Ons Eiland 28 december 2017

 

Ons Eiland voorpagina 28 december 2017

 

Wereldregio 29 december 2017 

  Agenda    

--- Vrijdag 29 december Univé Gymgala in Ziggodome Amsterdam met Delta Sport

--- Vrijdag 5 en zaterdag 6 januari B-selectie dames turnen kamp

--- Dinsdag 9 januari 2018 bestuursvergadering Delta Sport 19.30 uur

--  Zaterdag 13 en zondag 14 januari kwalificatie-wedstrijd dames turnen 1e kwalificatie D1 4e divisie/2e kwalificatie

     jeugd N4 3e divisie met deelname Delta Sport turnsters in Breda 

--- Zaterdag 20 januari 2018 Open Acro Zeeuwse kampioenschap en toernooi in turnhal

--  Zondag 28 januari jongens turnwedstrijd met Delta Sport en Brabantse clubs

--- Vrijdag 2 februari 2018 sportverkiezing gemeente Schouwen-Duiveland in Laco-sportcentrum

--- Zondag 18 februari Damsessie bestuur Delta Sport

--  Zaterdag 10 en zondag 11 maart 2018 kwartfinale-kwalificatie NK turnen heren in Zierikzee

--- Zaterdag 14 april met Delta Sport naar de WK acrogym in Antwerpen

--- Vrijdag 20 april koningspelen in Zierikzee voor de basisscholen met medewerking van Delta Sport in turnhal

Wij hebben ons best gedaan om de email adressen zo keurig mogelijk in te voeren en in vertrouwen te gebruiken. Wij geven de emailadressen niet aan andere partijen en worden alleen maar gebruikt voor de leden binnen de club.In deze nieuwsbrief is de mogelijkheid om u automatisch uit te schrijven indien u deze brief niet meer wenst te onvangen.Ga dan naar onderstaande regel en klik  dan op click here to unsubscribe click here, to edit your subscription click here.