5e OZAK (Open Zeeuwse Acro Kampioenschappen) 9 en 10 januari 2021

Inschrijvingen en andere informatie OZAK 9 en 10 januari 2021

 

  

Bezoekadres:
Laco Sportcentrum Schouwen-Duiveland
Lange Blokweg 27a    

4301 NW Zierikzee

tel. 06-30521717                                                                       

ozak@deltasportgym.nl

                                                                                     

Zierikzee , datum

Betreft: Uitnodiging 5e OZAK A/B/C/D/E/instap-niveau

Beste trainers,

Op zaterdag 9 en zondag 10 januari 2021 houdt GV Delta Sport Zierikzee onder voorbehoud voor het 5e  jaar op rij het Open Acro Delta Sport toernooi/ Zeeuwse kampioenschappen A/B/C/D/E/instap-niveau.

In deze Corona tijd is het van groot belang dat iedereen plezier houdt in deze mooie sport. Tevens willen we met dit toernooi de saamhorigheid met de verenigingen vergroten en de acro sport promoten.

Graag nodigen wij de Acro gymnasten van uw vereniging uit om deel te nemen aan deze wedstrijd. In verband met COVID-19 zullen we ons houden aan de richtlijnen van het RIVM die op dat moment gelden en ook aansluitend zijn op  het wedstrijdprotocol van de KNGU. U krijgt hier te zijner tijd bericht van. Dit kan betekenen dat we geen publiek toelaten of dat we in verband met de ruimte niet iedereen kunnen toelaten. Als we toeschouwers mogen verwelkomen  dan willen we iedereen de kans geven om zijn/haar kind(eren) te supporteren. Echter kunnen wij dan per deelnemer 1 persoon verwelkomen. We zullen werken met een registratiesysteem. We verzoeken vriendelijk om bovenstaand alvast kenbaar te maken binnen de vereniging. Dit om teleurstellingen te voorkomen.

Het aanmeldingsformulier met de deelnemers, het toestemmingsformulier livestream/ foto en het registratieformulier met naam/telefoonnummer supporter (per deelnemer) die mee komt kan naar ozak@deltasportgym.nl toegestuurd worden. Graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor 1 november 2020. (VOL=VOL)

De inschrijvingskosten bedragen €15,00 per deelnemer en mag overgemaakt worden op rekeningnummer NL83RABO0150102666 op naam van GV Deltasport o.v.v. OZAK en naam van de vereniging.

Het is verplicht om bij aanmelding ook juryleden te leveren. Zowel bij deelname ABC als bij deelname DE-niveau minimaal 1 jurylid per 6 teams.

De wedstrijden worden gehouden in onze turnhal in het Laco Sportcentrum Schouwen-Duiveland te Zierikzee

Entreeprijzen:  t/m 12 jaar: € 1,50 – vanaf 13 jaar € 3,50.

Met vriendelijke groet,

Namens GV Delta Sport  Zierikzee

Wedstrijdcommissie OZAK

Wendy Huijzen

 

REGISTRTATIEFORMULIER TOESCHOUWER OZAK 9/10 JANUARI 2021

 

VERENIGING NAAM DEELNEEMSTER NAAM TOESCHOUWER TELEFOONNUMMER TOESCHOUWER

TOESTEMMING FOTO EN LIVESTREAM                                                                                             

VERENIGING :

DICIPLINE NAAM 1 NAAM 2 NAAM 3 FOTO* LIVESTREAM* OPMERKINGEN
JA/NEE JA/NEE

 

* DOORSTREPEN WAT NIET VAN TOEPASSING IS