Acro-wedstrijd (datum wordt nader bepaald) 2021 een online wedstrijd vanuit Zierikzee: Vragen worden hier ook beantwoord

ozak@deltasportgym.nl

De online-wedstrijd op zaterdag 23 en zondag 24 januari wordt zo en zo verzet naar een andere datum. Het probleem is dat in de aangegeven tijd van 10-20 januari er geen filmopnames gemaakt kan worden door de deelnemende teams. Dus ook niet getraind kan worden waardoor het onmogelijk is om een goed resultaat neer te zetten. Daarom wordt er uitgekeken naar een datum begin maart. De Ozak-commissie van GV Delta Sport gaat eerst in overleg en houden jullie op de hoogte.

 

 

Vragen over de online-wedstrijd 23 en 24 januari 2021:

Algemene vragen

Vraag: Wij hebben helaas geen eigen vloer tot onze beschikking

Antwoord: Wij stellen onze eigen turnhal in Zierikzee ter beschikking op zondag 17 januari, jullie kunnen dit opgeven bij ons, we werken dan met een tijdschema.

Vraag: Mogen er voor individueel normaal en individueel extra dezelfde elementen worden uitgevoerd!

Antwoord: Ja

Vragen over 18+

Vraag: Zit er een maximum aan de moeilijkheid?

Antwoord: Er zit geen maximum aan moeilijkheid A,B,C,D (bij de E max. waarde 3)

Vraag: Moeten ze na een Individueel Extra eerst netjes staan, of mag het doorvloeien in een 2e element als ze 2 individueel achter elkaar hebben.

Antwoord:         Het mag doorvloeien achter elkaar

Vraag:   Mag in een trio waar 1 van 18+ in zit en 2 onder de 18, de 2 onder de 18 balanselementen doen?

Antwoord: Nee dat mag niet, zij mogen wel evt. liftjes doen of elkaar aanraken.

Vraag:   Mogen de meiden in hun tempo bijv 1x schroef tot stand en 1x schroef tot spagaat?

Antwoord: De meiden mogen1x schroef tot stand doen en 1x schroef tot spagaat want dit zijn verschillende elementen.

Vraag: Mogen de meiden 1x loopoverslag arabier salto en 1x radslag salto?

Antwoord: Als ze voor normaal individueel loopoverslag salto doen en voor individueel extra radslag salto uitvoeren, dan is dat prima

Maar als ze beide series voor individueel extra willen uitvoeren mag dat niet omdat dan 2x een salto achteruit wordt uitgevoerd als hoogste waarde van de serie voor individueel extra. En je mag bij individueel extra niet 2x hetzelfde element doen

Vraag: Mogen zusjes samen acroen?

Antwoord: Nee dat mag niet, zij mogen wel evt. liftjes doen of elkaar aanraken.

Vraag: Mag een sporter van 18+ die samen met een meisje onder de 13 jaar sport mee doen aan de wedstrijd met partner elementen?

Antwoord: Nee, is regel van de KNGU, zij kunnen inschrijven voor de wedstrijd competitie 18+

Alle informatie bij ozak@deltasportgym.nl

 

GV Delta Sport
Lange Blokweg 27a 4301 NW Zierikzee
Rabobank IBAN nummer: NL83RABO0150102666
Inschrijving Handelsregister 40309991
Website: www.deltasportgym.nl

Bezoekadres:
Laco Sportcentrum Schouwen-Duiveland
Lange Blokweg 27a
4301 NW Zierikzee
tel. 06-30521717
ozak@deltasportgym.nl

Zierikzee, 24 november 2020

Betreft: Uitnodiging online acrowedstrijd 23/24 januari 2021

Beste trainers,

Op zaterdag 23 en eventueel zondag 24 januari 2021 houdt GV Delta Sport te Zierikzee een online acrowedstrijd voor alle niveaus (van instap tot A niveau). Graag nodigen wij de acrogymnasten van uw vereniging uit om deel te nemen aan deze onlinewedstrijd.

Het is een mooie uitdaging om de gymnasten toch een wedstrijd doel te geven, zodat ze gemotiveerd blijven en op deze manier toch kunnen laten zien wat ze de afgelopen periode hebben geleerd! Juist in deze corona tijd is het van belang dat iedereen plezier houdt in deze mooie sport.
Ook willen we de 18+ iets aanbieden. Zij kunnen meedoen in een aparte competitie (voorwaarden zie bijlage 1).

In het weekend van 23/24 januari worden de oefeningen beoordeeld door een jury en uitgezonden via een livestream, zodat de sporters thuis mee kunnen kijken naar hun eigen oefening, die van clubgenoten en die van teams van andere verenigingen. Er is de gehele dag een livestream met de opgenomen filmpjes en het TV-programma “De acro draait door!”
In de periode tussen 10 tot 20 januari worden de wedstrijdoefeningen van de teams tijdens een reguliere training van de acrogymnasten opgenomen en ingestuurd voor de onlinewedstrijd (uitleg + regels online wedstrijd zie bijlage 2).

Het is verplicht om bij aanmelding juryleden te leveren. Zowel bij deelname ABC- als bij deelname DE-niveau minimaal 1 jurylid per 6 teams. Wij zullen in verband met de regels van COVID -19 proberen zo min mogelijk juryleden te laten reizen, maar we zullen hier niet helemaal onderuit komen.

Het inschrijfformulier kan naar ozak@deltasportgym.nl gestuurd worden. LET OP: er zijn speciale inschrijfformulieren voor de 18+. Graag zo spoedig mogelijk sturen, maar uiterlijk voor 7 december 2020 (VOL=VOL).

De inschrijfkosten bedragen € 10,00 per deelnemer en mag overgemaakt worden op rekeningnummer NL83RABO0150102666 op naam van GV Deltasport o.v.v. online acrowedstrijd en naam van de vereniging.

Met vriendelijke groet,

Acro-wedstrijdcommissie
GV Delta Sport te Zierikzee

UITLEG + REGELS ONLINE ACROWEDSTRIJD

Inschrijven via inschrijfformulieren, let op de 18+ inschrijfformulieren;
Op inschrijvingsformulier de dagen en trainingstijden per niveau vermelden;
Nadat alle verenigingen hun trainingsdagen en tijden aan ons hebben doorgegeven, maken wij aan de hand van deze gegevens een schema wanneer tijdens een reguliere training de oefeningen gefilmd kunnen worden;
De wedstrijdoefeningen zullen dus al eerder worden opgenomen (waarschijnlijk in de periode tussen 10-20 januari 2021);
Tijdens deze reguliere training film je dus de oefeningen van de teams in wedstrijdpakjes en stuur je de filmpjes na de training door naar ons (waarschijnlijk via Dropbox). Tijdens deze training zal er contact met iemand van ons zijn middels een livestream (bijvoorbeeld ZOOM) om te kijken of alles goed verloopt en om te voorkomen dat tijdens de training oefeningen meerdere keren worden gefilmd en dan de beste oefening zou worden ingestuurd voor de virtuele wedstrijd. Je kunt filmen met een goede telefoon. De regels voor het filmen volgen later;
Jury zal aanwezig zijn in Zierikzee. Zij gaan de oefeningen beoordelen vanaf een beeldscherm;
In het weekend van 23 en eventueel 24 januari kunnen de sporters vanuit huis meekijken naar hun eigen oefening en de oefening van tegenstanders. Deze oefeningen zullen achter elkaar per niveau en leeftijdscategorie staan. Tussendoor de blokken, om de jury even de gelegenheid te geven om de benen te strekken, zal er een DeltaSport TV programma zijn;
De prijsuitreiking zal interactief zijn. Daarom vragen wij om op het inschrijfformulier per deelnemer het emailadres te zetten, zodat wij voor de prijsuitreiking hen een link kunnen sturen om live de prijsuitreiking mee te maken;
De punten worden pas bekend gemaakt bij de prijsuitreiking, er kan dus geen protest aangetekend worden.

VRAGEN GRAAG ALTIJD VIA MAIL STELLEN: ozak@deltasportgym.nl

Regels Online wedstrijd 18+

* 18+ Strijdt tegen andere 18+ van eigen niveau, leeftijd en Duo/Trio.
*  18+ Mogen geen Partner Elementen met elkaar doen.
*  18+ Moeten 1,5 meter afstand houden in de oefeningen.
*  18+ Worden beoordeeld op Artistiek, Technisch en Moeilijkheid.
*  18+ Gaan i.p.v. Balans Partner Elementen, Individueel Extra doen welke beoordeeld zullen worden op Technisch

*  18+ Gaan i.p.v. Tempo Partner Elementen, Choreo Extra doen welke beoordeeld zullen worden op Artistiek.
*  18+ Gaan op A/B/C niveau in de Tempo oefening ipv Tempo Partner Elementen, Individueel Extra Elementen doen.
*  18+ Individueel Extra bestaat uit 1x Kracht & Balans, 1x Lenigheid, 1x Behendigheid en in aantal gevallen 1x Keuze of extra Lenigheid of extra Behendigheid. Voor A/B/C mag die extra keuze ook een extra Tumbling zijn).
* 18+ Moeten voor Individueel Extra uit elke categorie van Individuele Elementen een element kiezen.
* 18+ Doen op de plek waar je normaal gesproken een Balans Partner Element doet, een Individueel Extra element. Extra uit dezelfde categorie. Bijv. voor een trio: 3x Individueel Extra uit de categorie Lenigheid.
* 18+ Gaan op de plaats waar ze een Transitie Balans Partner Element hebben 2x achter elkaar een Individueel Extra *
18+ Individueel Extra moet zich aan de minimale waarde van hun niveau houden. Die Waardes worden per niveau Tabbladen uitgelegd.
* 18+ Individueel Extra moet minimaal 3 sec aangehouden worden voor Kracht & Balans en Lenigheid.
* 18+ Mag in de oefening niet 2x dezelfde Individueel Extra uitvoeren per persoon.
* Als er niet aan de eisen wordt voldaan, volgt er een aftrek van 1 punt.
Informatie 18+ wedstrijdblad:
* Wedstrijdblad 18+ Individueel Extra wordt ingevuld op de plaats van het wedstrijdblad waar normaal gesproken

* De Individueel Extra zet je op volgorde van je oefening met de juiste code en waarde eronder.
* De normale Individuele Elementen zoals je gewend was, vul je in op de plek waar je het normaal altijd zet.
* De Individueel Extra tel je bij elkaar op en deel je door het aantal gymnasten van het team.
* De Normale Individueel tel je zoals je gewend bent ook bij elkaar op en deel je door het aantal gymnasten van

* Het Moelijkheids cijfer is: Individueel Extra + Individueel Normaal gedeeld door 100.

Extra regels invullen wedstrijdblad ABC:

De arabier voor een behendigheid element hoeft niet op het wedstrijdblad.
Voor de tumbling serie telt het element uit de serie met de hoogste waarde mee.
Bijvoorbeeld: bij de serie arabier flikflak hurksalto telt alleen de waarde 4 van de hurksalto mee. Alleen Er mogen meerdere arabieren in de oefening worden uitgevoerd.

Diverse Tabbladen:

* E- niveau uitleg
* D- niveau uitleg
* C- niveau uitleg
* B- niveau uitleg
* A- niveau uitleg

 

Inschrijfformulier

Uitnodiging ONLINE Acro Delta s port toernooi 23 24 j anuari 2021

Naam
vereniging:
Plaats
vereniging:

Contactpersoon:
Adres:
Postcode en  woonplaats:
Tel
nr.:
E-mail:
Trainingsdag(en) en  tijdstip

Naam jurylid:
In het bezit van het (de) brevet(ten)
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telnr.:
E-mail:
Het inschrijfgeld t.w.v
…..x € 1 0 ,00 per deelnemer gelieve overmaken op ons
rekening IBAN nummer NL83RABO0150102666 t.n.v. GV Delta Sport Zierikzee
o .v.v. Acro wedstrijd Online en naam van de vereniging.

 

Zierikzee 16 november

Beste trainers,

 

Naar aanleiding van onze mail van eergisteren zijn er wat vragen van trainers teruggekomen.

Graag willen wij de antwoorden op deze vragen met jullie allen delen om onduidelijkheden te voorkomen.

Gaat het ons als deelnemende vereniging extra geld kosten om aan deze wedstrijd mee te doen?

Nee, de inschrijfkosten zijn tussen de 7,50 en 10 euro per deelneemster. De kosten van de evt huur van een streamingsbedrijf zijn voor de rekening van Delta Sport.

Hoe en met welk materiaal kunnen we de wedstrijdoefening filmen?

De wedstrijdoefeningen kunnen gefilmd worden met de camera van een telefoon! Dit zal tijdens een training voorafgaand aan de online wedstrijd op 23/24 januari plaatsvinden. Tijdens deze training zal er wel via een livestream gecontroleerd worden of oefeningen niet opnieuw worden gedaan na fouten. Deze livestream wordt geregeld door Delta Sport.

Moeten we zelf de livestream regelen?

Nee, dat regelt Delta Sport.

Moeten we verplicht juryleden opgeven en leveren voor de wedstrijd?

Het is verplicht juryleden te leveren voor de wedstrijd. Als we meer juryleden hebben dan nodig, gaat onze voorkeur uit naar juryleden die dichtbij wonen.

Hopende dat het nu iets duidelijker is voor jullie, zien wij jullie reactie graag tegemoet!

 

Met vriendelijke groeten,

OZAK commissie

 

Zierikzee, 14 november 2020

 

Beste trainers,

Hartelijk dank voor jullie inschrijvingen!

Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen die genomen zijn zien wij ons genoodzaakt om het Open Acro Delta Sport toernooi/ Zeeuwse kampioenschappen A/B/C/D/E/instap-niveau (OZAK) in fysieke vorm te verzetten naar 2022.

Omdat wij het in deze Corona tijd van groot belang vinden dat iedereen plezier houdt in deze mooie sport zijn wij voornemens om 23/24 januari 2021 een online wedstrijd te gaan organiseren.

Aangezien hierbij veel komt kijken (evt. huur van een streamingbedrijf) en de nodige kosten met zich zal meebrengen ontvangen wij graag een reactie of jullie vereniging hieraan mee wilt werken?

Om dit tot een succes te maken zullen de verenigingen aan enkele voorwaarden moeten voldoen zoals bijvoorbeeld professionele opname (ivm kwalitatief goed kunnen jureren).

Ook wordt verwacht dat er juryleden geleverd worden en dat deze aanwezig zijn  op 23 en 24 januari 2021.

Tevens zullen wij voor de 18+ meiden ( zodat ook zij een wedstrijd hebben) zorgen dat zij ook gejureerd gaan worden, echter wel op een andere manier en aan een aantal voorwaardes verbonden. Meer uitleg hierover volgt nog.

Bij voldoende animo zullen wij jullie zo snel mogelijk op de hoogte brengen van verdere details.

Als uw vereniging hieraan mee wilt werken zullen de inschrijvingskosten lager uitkomen dan in fysieke vorm.

We hopen zo op deze manier de sporters een leuke wedstrijd te kunnen aanbieden!

Graag vernemen wij voor 21 november  of jullie hieraan mee willen werken! Reactie via ozak@deltasportgym.nl

Met vriendelijke groet,

Namens GV Delta Sport  Zierikzee

 

Wedstrijdcommissie OZAK

 

Niels Daniel presentator van de

Acro Online-wedstrijd

      

Sportpresentator en journalist Niels Daniel uit België, bekend van RTV en speaker over heel de wereld van de grootste (titel)toernooien en wedstrijden in diverse sporten – waaronder ook acro, turnen, trampoline en RG -, tot aan de Olympische Spelen van Rio de Janeiro 2016 toe, komt op 23 en 24 januari 2020 naar Zierikzee om alle dagen alles aan elkaar te praten en tijdens de livestream-uitzending gasten te ontvangen. Het wordt een historische dag voor de Nederlandse acrosport.

Omroep Zeeland maakt een opname over de online-wedstrijd

Vrijdag 4 december uitzending op omroep Zeeland vanaf 17.00 uur

    

 

GV Delta Sport breekt lans voor acrosport met online wedstrijd in januari 2021

GV Delta Sport breekt lans voor acrosport met online wedstrijd in januari 2021
Beeldcitaat Online Acrowedstrijd 2021 © Delta Sport Zierikzee

ZIERIKZEE – Half november 2020 moest GV Delta Sport uit Zierikzee door de aangescherpte corona-maatregelen het Open Acro Delta Sport toernooi annex Zeeuwse kampioenschappen A/B/C/D/E/instapniveau (OZAK) gepland voor, begin januari volgend jaar, verzetten naar 2022. Om alle acroteams die anders fysiek zouden deelnemen te helpen het sportplezier vast te houden, besloot de Zeeuwse club om op 23 en 24 januari 2021 alsnog een online acrowedstrijd te organiseren. De boodschap is helder en duidelijk: “De acro draait door!”

Mooi om te zien hoe ook deze club strijdt om door omdenken de acroteams alsnog een wedstrijddoel te geven in deze lastige tijd voor teamsporten. Een mooie motivatie voor de gymnasten om te blijven trainen en doorgroeien, zodat ze over twee maanden hun kunnen en progressie kunnen tonen. Juist in deze corona-tijd is het van belang om te blijven sporten, hoe moeilijk ook.

Gymsport beoefenen is je blijven ontwikkelen en daar heb je doelen en uitdagingen voor nodig. De 18+ gymnasten, voor wie in corona-tijd veel meer restricties voor gelden om te kunnen sporten, al helemaal in teamverband, krijgen door de Zeeuwse wedstrijdorganisatie iets bijzonders aangeboden. Speciaal voor hen is er een aparte competitie.

Alle oefeningen tijdens de online acrowedstrijd van GV Delta Sport zullen vanaf een speciaal groot beeldscherm beoordeeld worden door een jury die in Zierikzee aanwezig is. De wedstrijd wordt uitgezonden via een professionele live stream vanuit regiewagen, zodat iedereen thuis mee kan kijken. Ook de prijsuitreiking zal interactief zijn. Omdat de livestream continu aanstaat, is gekozen voor het motto: ‘de acro draait door!’

“De voorbereidingen zijn volop gestart. Het wordt iets bijzonders met deelname uit heel Nederland. Met de actie biedt GV Delta Sport een prachtige kans aan acroteams om tóch de door hen geleerde vaardigheden in de spotlight te brengen en het wedstrijdgevoel te ervaren in deze ook voor de sportwereld bijzondere tijden. Heb je ook belangstelling, mail dan naar: ozak@deltasportgym.nl en vraag om de regels. Volg de ontwikkelingen via onze website.”

Op de website van GV Delta Sport Zierikzee is een speciale pagina waar alle informatie over de ‘Online Acrowedstrijd 2021’ wordt verstrekt. Overigens heeft de club de Open Zeeuwse Kampioenschappen Freerunning die op 28 november 2020 gepland stonden, ook verplaatst naar nader te bepalen datum.

Artikel sportredactie © GymPOWER i.s.m. © AcroGymPOWER | Credit tekst en beeldcitaat: persbericht © GV Delta Sport Zierikzee/Online Acrowedstrijd 2021